menu
24hmoney
Tín hiệu
SMC (HOSE)

Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC

(SMC Trading- Investment Joint Stock Company)
11.25 -0.15 (-1.32%)

Cập nhật lúc 14:45:27 19/04

KL: 954,200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

3,212.4

-23.6%

3,142.2

-44.6%

3,546.2

-46.7%

3,887.5

-41.4%

4,204.2

-31.6%

5,675.1

37%

6,648.2

11.7%

6,630.5

30.8%

Các khoản giảm trừ

0.2

74.8%

1.2

59.6%

0.1

93.8%

0.5

-111.8%

0.7

-157.5%

3.1

-530.6%

1.9

1.9%

0.2

-372.5%

Doanh thu thuần

3,212.3

-23.6%

3,141

-44.6%

3,546

-46.6%

3,887

-41.4%

4,203.4

-31.6%

5,672

37%

6,646.3

11.7%

6,630.2

30.8%

Giá vốn hàng bán

3,163.5

30.8%

3,182.4

44.5%

3,642.9

43.4%

3,727.9

42.1%

4,571.4

24.1%

5,738.7

-46.9%

6,435.6

-22.4%

6,436.3

-38.8%

Lợi nhuận gộp

48.8

113.3%

-41.4

37.9%

-96.8

-145.9%

159.1

-18%

-367.9

-387.3%

-66.6

-128.4%

210.7

-69.6%

194

-55.1%

Thu nhập tài chính

30.1

26.1%

24.7

-31.9%

31.7

0.8%

34.7

86.8%

23.9

-30.1%

36.3

15.2%

31.4

173%

18.6

-40%

Chi phí tài chính

78.6

22.8%

86.1

-0.1%

85

22.4%

95.9

-53.5%

101.8

-51.5%

86

-95.9%

109.6

-772.3%

62.5

0.5%

Chi phí tiền lãi

57.8

24.5%

66.1

4.4%

70.4

-58.5%

83.1

-67.3%

76.6

-42.5%

69.1

-56.5%

44.4

-253.5%

49.7

0.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-3.4

-7,490%

N/A

N/A

-2.7

-132.3%

N/A

N/A

0

-99.7%

0

N/A

8.5

-63.6%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

29.5

34.6%

30.9

54.5%

34

38%

31.7

33.6%

45

10.9%

68

-101.6%

54.8

-60.1%

47.7

53.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

326.4

-609%

33.4

11.7%

230.8

-630.3%

40.2

-209.3%

46

-162.5%

37.8

-57%

31.6

2%

13

74%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-359

33.1%

-167

24.8%

-417.8

-865.9%

26

-70.9%

-536.9

-1,433%

-222

-235.1%

54.5

-91.6%

89.3

-63.9%

Thu nhập khác

43.6

546.4%

4.6

-61%

2.8

-78.5%

3.9

-67.6%

6.7

104.6%

11.8

224.5%

13.2

658.3%

11.9

32.8%

Chi phí khác

-14

-226.7%

-15.8

-143.2%

-14.2

-387.4%

-6.3

29.6%

-4.3

-105.1%

-6.5

-32.5%

4.9

149.1%

-9

-261.5%

Thu nhập khác, ròng

29.6

1,102%

-11.2

-310.5%

-11.4

-162.7%

-2.4

-182.6%

2.5

103.8%

5.3

520.9%

18.1

245.9%

3

-79.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-329.4

38.4%

-178.2

17.8%

-429.1

-690.5%

23.5

-74.5%

-534.4

-1,388%

-216.7

-232.9%

72.7

-88.6%

92.3

-64.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

4

-123.7%

0

101.5%

8.2

345.5%

9.8

62.3%

16.7

252.3%

2.7

92.8%

3.4

97.1%

26.1

45.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

100.1%

N/A

N/A

7.8

67.7%

7.2

-49.9%

33.4

-1,044%

0

-100%

24.1

-987.5%

14.4

982.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.9

76.6%

0

101.5%

0.4

101.6%

2.6

77.5%

16.8

-126%

2.7

92.2%

27.5

75.4%

11.7

74.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-333.3

39.5%

-178.1

18.8%

-428.7

-1,048%

20.9

-74.1%

-551.2

-1,717%

-219.4

-270.3%

45.2

-91.4%

80.5

-62.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-3.5

90.4%

-14.2

55.1%

-22.4

-337.4%

0.1

-88.9%

-36.2

-178.2%

-31.6

-1,568%

-5.1

-116.5%

0.8

-90%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-329.9

36%

-164

12.7%

-406.3

-907.2%

20.8

-73.9%

-515

-1,194%

-187.8

-248.2%

50.3

-89.8%

79.8

-61.7%

EPS Quý

-4,477

43.2%

N/A

N/A

-5,519

-768.2%

282

-78.5%

-7,877

-1,119%

-2,929

-240.8%

826

-89.8%

1,310

-61.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại