menu
24hmoney
Tín hiệu
HQC (HOSE)

Công ty Cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

(Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation)
3.91 -0.29 (-6.90%)

Cập nhật lúc 14:45:06 15/04

KL: 11,676,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

69.9

-0.5%

121.7

292.2%

106.6

-33.8%

40.1

-48.4%

70.2

-31.9%

31

-3.3%

160.9

50.4%

77.7

-25.6%

Các khoản giảm trừ

5.9

83.1%

37.9

-11,754%

0.7

95.6%

0.9

93.5%

35

-18%

0.3

88%

15.2

-281.3%

13.5

57.2%

Doanh thu thuần

63.9

81.7%

83.7

172.7%

105.9

-27.3%

39.2

-39%

35.2

-52.1%

30.7

4.4%

145.7

41.4%

64.3

-12.1%

Giá vốn hàng bán

50.4

-257.1%

74.8

-260.5%

85.9

27.9%

31.8

31.7%

14.1

73.5%

20.7

-0.2%

119.2

-49.3%

46.5

11.5%

Lợi nhuận gộp

13.6

-35.7%

9

-10%

20.1

-24.5%

7.4

-58.1%

21.1

4%

10

14.3%

26.6

14.3%

17.8

-13.5%

Thu nhập tài chính

0.8

-15.3%

1.1

73.7%

0.6

-96%

0.7

-85.7%

0.9

-77.8%

0.6

-86.4%

14.5

241.8%

5

29.5%

Chi phí tài chính

1.9

-324.7%

1.9

-355.4%

0.5

94.8%

0.5

92.9%

0.5

90.7%

0.4

95.4%

9.7

6%

6.4

37.3%

Chi phí tiền lãi

1.9

-375.7%

1.8

-368.9%

0.4

95.5%

0.4

92.9%

0.4

91.7%

0.4

95.6%

9.4

6.5%

6

41.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.7

83.5%

0.8

80.9%

1.3

79.3%

2.6

59.7%

4.2

23.1%

4.1

-179%

6.3

-20.6%

6.6

-86.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

6.8

41.6%

6.9

9.3%

9.9

-0.6%

4.4

38.5%

11.7

-10.4%

7.6

-162.7%

9.8

-26.8%

7.1

28.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

4.9

-13.5%

0.5

132%

8.9

-41.4%

0.7

-74.9%

5.6

63.2%

-1.5

-1,503%

15.3

263.3%

2.7

299.7%

Thu nhập khác

2.5

-22.5%

3.4

-6.6%

2.3

-58.5%

1.1

-72%

3.2

-11.6%

3.6

204.8%

5.5

111%

4

106.2%

Chi phí khác

-5.4

-14.4%

-2.3

-271.2%

-9.7

-39.4%

-0.4

-4.8%

-4.7

-1%

-0.6

-2,542%

-7

-56.5%

-0.4

67.5%

Thu nhập khác, ròng

-2.9

-94%

1

-65%

-7.5

-393.9%

0.7

-80.4%

-1.5

-45.2%

3

157%

-1.5

19.2%

3.6

394.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.9

-52.8%

1.5

7.3%

1.5

-89.2%

1.4

-78%

4.1

70.9%

1.4

13%

13.7

490.5%

6.3

348.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.4

82.1%

0.3

15.7%

0.2

94.4%

0.4

71.3%

2

-51.3%

0.4

-51.7%

3.9

-193.8%

1.3

-264.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.4

82.1%

0.3

15.7%

0.2

94.4%

0.4

71.3%

2

-51.3%

0.4

-51.7%

3.9

-193.8%

1.3

-264.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.6

-25.4%

1.2

16.1%

1.3

-87.2%

1

-79.8%

2.1

94.5%

1

2.9%

9.9

873.5%

5

376.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.6

-25.4%

1.2

16.1%

1.3

-87.2%

1

-79.8%

2.1

94.5%

1

2.9%

9.9

873.5%

5

376.6%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại