menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Ảnh đại diện Pro
Bí mật thời điểm mua an toàn nhất. Cách nhận biết cổ phiếu Leader
1. Mua ở vùng cân bằng: Rủi ro thị trường tiếp tục đi ngang hoặc có thêm 1 nhịp giảm mới vào sóng tăng. Cân chia 2 điểm mua: Điểm mua 1 giải ngân trước 10% -15%, nếu hàng về lỗ trên 7% hoặc thủng nền thì bán. Còn điểm mua 2 khi thị trường có phiên xác nhận.
2. Mua ở phiên xác nhận: Sau vùng cân bằng, thị trường có phiên xác nhận sẽ mua an toàn hơn. Điểm mua cũng sẽ 2 điểm: Điểm 1 tại phiên thị trường xác nhận với tỷ trọng 15%, chờ hàng về không vi phạm sẽ gia tăng thêm 15%.
Lưu ý:
+ Những cổ phiếu Leader thường xuất hiện ở vùng cân bằng nên xác suất cao sẽ không được cổ phiếu này mà mua được những cổ phiếu chạy sau trong nhóm ngành.
+ Nếu thị trường còn sóng tăng thì không nên fomo mua đuổi khi cổ phiếu chạy xa vùng mua, những cổ phiếu chạy sau sẽ còn điểm mua
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
12 Yêu thích
10 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ