Phiên giao dịch ngày 19/11: Sự trở về của "Nhà vua"