Ngành xây dựng: CTD tự “trói chân”, CII dẫn đầu nợ, PVX là “trùm” lỗ…