Ngành xây dựng: CTD tự “trói chân”, CII dẫn đầu nợ, PVX là “trùm” lỗ…

Hải Long

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:09 PM (GMT+7)

Ngành xây dựng: CTD tự “trói chân”, CII dẫn đầu nợ, PVX là “trùm” lỗ…

Ngành xây dựng: CTD tự “trói chân”, CII dẫn đầu nợ, PVX là “trùm” lỗ…

Nối dài những chuỗi ngày khó khăn trong năm 2018, kéo sang 9 tháng đầu năm 2019, kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp xây dựng vẫn tiếp tục đi xuống.  Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn như vậy, nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng nợ vay để tài trợ cho hoạt động chính.