Kết phiên thị trường ngày 22/11: Kinh hoàng, hoảng loạn ngày thứ 6 đen tối