Giải thích thuật ngữ: Lực bán

Giống như lực trong môn vật lý, lực bán được hiểu là độ mạnh của các lệnh bán trên thị trường. Giữa hai bên giằng co, bên nào khoẻ hơn (lực lớn hơn) thì bên đó thằng. Trên thị trường, nếu lực bán lớn hơn lực mua thì giá cổ phiếu có xu hướng giảm và ngược lại. Lực bán trên thị trường mạnh khi có những thông tin xấu tác động (có thể là những thông tin vĩ mô, những thông tin về sự biến động theo chiều hướng xấu của kinh tế - chính trị thế giới hoặc những thông tin xấu về một doanh nghiệp nào đó sẽ  khiến người đang nắm giữ cổ phiếu cảm thấy không an tâm nên bán ra để thu tiền về vì sợ giá cổ phiếu sẽ giảm sâu và thua lỗ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lực bán"