menu
24hmoney
Tín hiệu
HDC (HOSE)

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

(Ba Ria – Vung Tau House Development Joint Stock Company)
28.90 +0.70 (+2.48%)

Cập nhật lúc 14:45:07 18/07

KL: 1,265,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

85.3

-51.7%

191.5

10.3%

168.7

N/A

129.1

-66.5%

176.8

-55.8%

173.5

-61.7%

385.6

1.9%

399.9

32.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

0.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.4

85%

N/A

N/A

Doanh thu thuần

85.3

-51.7%

191.5

10.3%

168.2

N/A

129.1

-66%

176.8

-55.8%

173.5

-60.3%

380.2

10.9%

399.9

35.1%

Giá vốn hàng bán

70.6

27.6%

93.1

34.2%

92.7

N/A

84.8

62.3%

97.5

59.4%

141.5

50.1%

224.8

3.9%

240.4

-38.5%

Lợi nhuận gộp

14.7

-81.5%

98.4

207.4%

75.5

N/A

44.4

-71.5%

79.3

-50.3%

32

-79.2%

155.5

42.7%

159.5

30.4%

Thu nhập tài chính

11.9

17,066%

2.6

-99%

0.7

N/A

2.8

-0.9%

0.1

-94.7%

255.1

12,172%

2.9

87.9%

1.3

208.7%

Chi phí tài chính

8.9

58.5%

26.6

45.5%

22.5

N/A

13.3

66.2%

21.5

-26.4%

48.8

-307.2%

39.2

-275%

17

-75.7%

Chi phí tiền lãi

8.8

50.2%

10.2

53.4%

29.1

N/A

26.8

-35.7%

17.6

-3.5%

21.8

-81.8%

19.8

-99%

17

-75.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-5.4

-72.1%

0.6

3,256%

0

N/A

3.2

1,267%

-3.1

-136.5%

-0

-101.4%

0.2

43%

-1.3

-5,076%

Chi phí bán hàng

3.3

19.8%

4.8

-49.2%

4.1

N/A

4.3

47.3%

4.1

48%

3.2

62.2%

8.2

-7.8%

7.9

-52.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.5

16.3%

11.7

28.4%

9

N/A

9.8

16.7%

10.2

-25.7%

16.4

-20.3%

11.8

-17.9%

8.1

18.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

0.5

-98.9%

58.4

-73.3%

40.7

N/A

23

-76.8%

40.4

-68.1%

218.7

77.7%

99.4

20.3%

126.5

29%

Thu nhập khác

0

-100%

0

-97.1%

0.2

N/A

0.7

-61.6%

0.2

165.8%

0.9

-86.8%

1.9

1,613%

0.1

-86.6%

Chi phí khác

-0.3

-850.9%

-0

79.7%

-0.1

N/A

-0.1

-29.1%

-0

-397.1%

-0.1

94.7%

-0

96.7%

-0

96.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.3

-371.7%

0

-99.2%

0.1

N/A

0.7

-63.8%

0.1

134.6%

0.8

-83.9%

1.9

252.9%

0.1

-77.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

0.1

-99.7%

58.4

-73.4%

40.8

N/A

23.7

-76.6%

40.5

-68%

219.5

71.7%

101.3

24.4%

126.5

28.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.6

60.4%

14.4

69.7%

8.3

N/A

3.6

83.9%

9

68.3%

47.3

-74.2%

22.2

-33.5%

28.5

-44.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

4.6

N/A

3.5

750.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

-152%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1

111.1%

10.9

77.2%

8.3

N/A

3.6

83.9%

9

68.3%

47.9

-83.1%

22.2

-33%

28.5

-43.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.1

-96.5%

47.5

-72.3%

32.4

N/A

20.1

-74.6%

31.5

-67.9%

171.6

68.8%

79.1

22.2%

98.1

25%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.2

56.1%

0.7

273.6%

-0

N/A

0.1

-73.3%

-0.5

-142.9%

-0.4

-118.6%

0.5

95.5%

1.1

30%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.3

-95.9%

46.9

-72.8%

32.5

N/A

20

-74.6%

31.9

-67.1%

172

72.8%

78.5

21.9%

97

24.9%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả