Giải thích thuật ngữ: Khối ngoại

Là các nhà đầu tư đến từ nước khác (các tổ chức và cá nhân) đăng kí mở tài khoản giao dịch tại thị trường CK VN. Khối ngoại thường là các quỹ đầu tư sở hữu nguồn vốn dồi dào và thường nắm giữ các cổ phiếu của nhiều công ty có vốn hoá lớn. Vì thế có sự ảnh hưởng khá mạnh tới thị trường CKVN. 

Một bộ phận nhà đầu tư nội có xu hướng đầu tư dựa theo khối ngoại (thấy khối ngoại bán ròng thì họ cũng bán theo, thấy khối ngoại mua ròng thì họ cũng tự tin mua vào). Sự xuất hiện của khối ngoại giúp thị trường CKVN tăng tính minh bạch, tăng nguồn ngoại tệ và sức hút đầu tư vào VN. Bởi vì nếu thị trường chỉ có nhà đầu tư trong nước thì rất dễ bị thao túng.

Khối ngoại được giới đầu tư nội gọi một cách dân dã, thân mật là "khoai tây" hay "tây lông"... Những cụm từ này xuất hiện rất nhiều ở các diễn đàn đầu tư chứng khoán.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khối ngoại"