Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/11: MWG, BMP, DXG, NLG, POW

Vũ Như Hoa

Thứ ba, ngày 19/11/2019 18:41 PM (GMT+7)

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/11: MWG, BMP, DXG, NLG, POW

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/11: MWG, BMP, DXG, NLG, POW

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/11 của các công ty chứng khoán.