Báo cáo ngành Ngân Hàng - Báo cáo KQKD Q1/2024

Báo cáo ngành Ngân Hàng - Báo cáo KQKD Q1/2024

Nguồn: MBS

Ngày phát hành: 16/05/2024

HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu

HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MBS

Ngày phát hành: 24/04/2024

HDB – Triển vọng năm 2024 tươi sáng - VNDS

HDB – Triển vọng năm 2024 tươi sáng - VNDS

Nguồn: VNDS

Ngày phát hành: 13/03/2024

HDB - Cập nhật cuộc họp với các chuyên viên phân tích - KBSV

HDB - Cập nhật cuộc họp với các chuyên viên phân tích - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 01/02/2024

HDB - Chào đón bình minh - VNDS

HDB - Chào đón bình minh - VNDS

Nguồn: VNDS

Ngày phát hành: 24/11/2023

HDB - Thu nhập ngoài lãi thúc đẩy lợi nhuận - FSC

HDB - Thu nhập ngoài lãi thúc đẩy lợi nhuận - FSC

Nguồn: FSC

Ngày phát hành: 30/10/2023

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu DHB - FPTS

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu DHB - FPTS

Nguồn: FPTS

Ngày phát hành: 05/09/2023

HDB: Thời kỳ khó khăn của Tài chính tiêu dùng

HDB: Thời kỳ khó khăn của Tài chính tiêu dùng

Nguồn: KIS

Ngày phát hành: 08/08/2023

HDB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 19.400 VNĐ): Vững vàng trước rủi ro

HDB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 19.400 VNĐ): Vững vàng trước rủi ro

Nguồn: ABS

Ngày phát hành: 25/07/2023

HDB – Đà tăng trưởng ổn định trong 2023-24

HDB – Đà tăng trưởng ổn định trong 2023-24

Nguồn: VNDS

Ngày phát hành: 22/12/2022

Định giá hấp dẫn

Định giá hấp dẫn

Nguồn: FSC

Ngày phát hành: 13/12/2022

Định giá thấp và chất lượng tài sản vững chắc

Định giá thấp và chất lượng tài sản vững chắc

Nguồn: FSC

Ngày phát hành: 02/12/2022