BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - CTG (Q2/2024)

BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - CTG (Q2/2024)

Nguồn: DSCS

Ngày phát hành: 27/06/2024

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,200 đồng/cổ phiếu

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 18/06/2024

CTG - Đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14-15% - KBSV

CTG - Đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14-15% - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 18/06/2024

CTG - Báo cáo phân tích - TRUNG LẬP

CTG - Báo cáo phân tích - TRUNG LẬP

Nguồn: MBS

Ngày phát hành: 29/05/2024

CTG - Dư địa tăng trưởng nhờ định giá tương đối rẻ - KBSV

CTG - Dư địa tăng trưởng nhờ định giá tương đối rẻ - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 29/03/2024

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,900 đồng/cổ phiếu

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 11/12/2023

CTG - Kỳ vọng NIM cải thiện trong năm 2024 - KBSV

CTG - Kỳ vọng NIM cải thiện trong năm 2024 - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 11/12/2023

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: TPS

Ngày phát hành: 06/11/2023

CTG_Tăng trưởng tín dụng tiếp tục là động lực trong 2H2023_KBSV

CTG_Tăng trưởng tín dụng tiếp tục là động lực trong 2H2023_KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 25/09/2023

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu

CTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 25/09/2023

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG - FPTS

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG - FPTS

Nguồn: FPTS

Ngày phát hành: 15/09/2023

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG - FPTS

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CTG - FPTS

Nguồn: FPTS

Ngày phát hành: 13/09/2023

Báo cáo cập nhật CTG - Khả quan

Báo cáo cập nhật CTG - Khả quan

Nguồn: VNDS

Ngày phát hành: 12/09/2023

CTG: Khẳng định nền tảng vững chắc

CTG: Khẳng định nền tảng vững chắc

Nguồn: KIS

Ngày phát hành: 11/08/2023

CTG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 37,700 đồng/cổ phiếu

CTG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 37,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 08/08/2023

CTG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 29,900 đồng/cổ phiếu