menu
24hmoney
Tín hiệu
VGC (HOSE)

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

(Viglacera Corporation - JSC)
49.20 -2.00 (-3.91%)

Cập nhật lúc 14:45:27 19/04

KL: 897,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

3,023

-8.1%

3,473.8

8.1%

3,931.2

-8%

2,777.7

-27.6%

3,290.2

-11.3%

3,213

45.3%

4,270.9

45%

3,835.3

62.4%

Các khoản giảm trừ

2.8

68.9%

2.7

-101.6%

3.3

-41.6%

3

-18.7%

9.1

46.4%

1.4

60.1%

2.4

41%

2.5

3.1%

Doanh thu thuần

3,020.2

-8%

3,471.1

8.1%

3,927.8

-8%

2,774.7

-27.6%

3,281.2

-11.1%

3,211.7

45.5%

4,268.6

45.1%

3,832.8

62.5%

Giá vốn hàng bán

2,455.1

4.4%

2,401.9

-0.4%

2,708.9

8.4%

2,108.8

13.5%

2,567.1

8.3%

2,392.3

-44.9%

2,956.9

-35.1%

2,438.4

-45%

Lợi nhuận gộp

565.1

-20.9%

1,069.2

30.5%

1,218.9

-7.1%

665.9

-52.2%

714.1

-19.9%

819.4

47.3%

1,311.6

74.2%

1,394.4

106%

Thu nhập tài chính

5.8

-75.4%

19.5

-3.7%

22.4

1.3%

13.1

-24.4%

23.6

-85%

20.2

203.6%

22.1

197%

17.4

255%

Chi phí tài chính

89.1

0.1%

98.7

-35.1%

92.8

-34.1%

100.6

-7.2%

89.2

-6.4%

73.1

-114.4%

69.2

-66.8%

93.8

-102.5%

Chi phí tiền lãi

85

-17.9%

92.5

-39.4%

88.1

-48%

82.8

-46%

72.2

-23.7%

66.3

-101.8%

59.6

-65.8%

56.7

-68.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-16.3

-209.1%

-6.2

-117.9%

-9

-142.5%

-5

-111.9%

14.9

-65.7%

34.3

-4.4%

21.1

-22.3%

42.1

150%

Chi phí bán hàng

210.2

14.2%

215

15.2%

226

5.8%

161.2

18.5%

245.1

-11.9%

253.5

-82.3%

240

-41.5%

197.8

-32.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

266.6

-44.2%

185.6

23.5%

122.3

39.9%

181.5

30.9%

184.9

35.3%

242.6

-49%

203.4

-44.3%

262.6

-73.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-11.4

-104.9%

583.2

91.3%

791.3

-6%

230.8

-74.3%

233.4

-53.7%

304.8

15.9%

842.2

93.4%

899.6

155.9%

Thu nhập khác

44.8

219.5%

7.5

-68.8%

14.9

-18.8%

4.8

-49.7%

14

1,069%

24.1

30.4%

18.4

-22.9%

9.6

12.2%

Chi phí khác

-20.1

-182%

-27.1

-29.5%

-2.2

87.1%

-14.7

-23.8%

24.5

628.9%

-20.9

19.4%

-17.4

14.3%

-11.8

3.9%

Thu nhập khác, ròng

24.7

-35.9%

-19.6

-709.1%

12.7

1,164%

-9.9

-330.7%

38.5

733.8%

3.2

143.1%

1

-72%

-2.3

39.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

13.3

-95.1%

563.7

83%

804

-4.7%

220.9

-75.4%

272

-45.4%

308

20.5%

843.2

92%

897.3

158.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

58.5

-23.2%

131

-190.9%

167.6

-18.9%

68.2

53%

47.5

12.4%

45

9.5%

141

-76.5%

145.3

-116.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

3.4

-30.7%

0.9

-41.8%

10.8

-15.4%

1.2

-1,901%

2.6

-70.3%

1.6

-2.8%

9.3

0.3%

0.1

106.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

61.9

-23.6%

130

-199.3%

178.3

-18.6%

69.4

52.2%

50.1

10.1%

43.5

9.7%

150.3

-68.5%

145.2

-113.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-48.6

-121.9%

433.6

63.9%

625.6

-9.7%

151.5

-79.8%

221.9

-49.8%

264.6

27.5%

692.9

98%

752.1

169%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-66.8

-260.9%

20.5

-52.5%

31.7

-36.3%

-41.2

-182.2%

41.5

27.9%

43.2

382.3%

49.8

472.6%

50.1

2,054%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

18.3

-89.9%

413.1

86.6%

593.9

-7.7%

192.8

-72.5%

180.3

-56%

221.4

11.5%

643.2

88.5%

702

153.2%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại