menu
24hmoney
Tín hiệu
VAB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

(Vietnam Asia Comercial Joinstock Bank)
7.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:59:23 26/05

KL: 603,900 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VAB

Giá trần 8.50
Giá TC 7.40
Giá sàn 6.30
NN mua 0
Cao nhất 7.50
Trung bình 7.40
Thấp nhất 7.30
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
300,100 7.3
7.4 312,700
118,200 7.2
7.5 108,100
81,100 7.1
7.6 77,300
499,400
498,100
Thống kê khớp lệnh VAB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:59:19

7.4

0.00

100

M

14:56:07

7.3

-0.10

2,900

B

14:55:17

7.4

0.00

500

M

14:54:43

7.4

0.00

1,300

M

14:54:32

7.4

0.00

2,300

M

14:54:20

7.4

0.00

1,300

M

14:54:09

7.4

0.00

1,300

M

14:53:59

7.4

0.00

1,300

M

14:53:49

7.4

0.00

1,300

M

14:53:37

7.4

0.00

2,300

M

14:53:29

7.4

0.00

1,400

M

14:53:19

7.4

0.00

1,300

M

14:53:11

7.4

0.00

1,300

M

14:53:02

7.4

0.00

1,300

M

14:52:53

7.4

0.00

1,300

M

14:52:44

7.4

0.00

1,300

M

14:52:37

7.4

0.00

1,300

M

14:52:29

7.4

0.00

1,300

M

14:52:22

7.4

0.00

1,300

M

14:52:16

7.4

0.00

1,300

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới