menu
24hmoney
Tín hiệu
TV2 (HOSE)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2

(Power Engineering Consulting Joint Stock Stock Company 2)
40.00 -0.25 (-0.62%)

Cập nhật lúc 14:44:54 07/12

KL: 539,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

211

-47.7%

145

-59.9%

124.5

-53.6%

288.8

-6.8%

403.5

-75%

361.2

-73.5%

268.5

-22.4%

310

-75.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

211

-47.7%

145

-59.9%

124.5

-53.6%

288.8

-6.8%

403.5

-75%

361.2

-73.5%

268.5

-22.4%

310

-75.7%

Giá vốn hàng bán

174.7

51.7%

107.2

64.7%

99

56.6%

243.3

4.1%

361.5

75.2%

303.3

76.7%

228

22.4%

253.7

75.8%

Lợi nhuận gộp

36.3

-13.6%

37.8

-34.6%

25.5

-37.1%

45.5

-19.2%

42

-72.4%

57.8

-3.2%

40.6

-22%

56.3

-75.6%

Thu nhập tài chính

7.5

18.2%

5.6

-29.7%

5.4

-12.5%

11.9

788.1%

6.3

-66.3%

8

-69.8%

6.2

-28.3%

1.7

-106.9%

Chi phí tài chính

3.2

-18.8%

2.2

60.1%

2

52.5%

0.4

76.8%

2.7

-1.1%

5.4

-9.8%

4.3

-559.7%

1.8

-50.7%

Chi phí tiền lãi

1.5

-25%

1.8

-2.4%

2

-10.8%

1.3

9.4%

1.2

14.8%

1.7

-11.7%

1.8

-44%

1.5

-55.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.1

-111.6%

0.1

-108.5%

0

-94.9%

17.8

-75.1%

0.5

104.1%

1.1

-95.7%

0.6

289.7%

71.5

231.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

19.6

43.2%

25.8

35.9%

18.2

30.9%

48.3

-5%

34.5

-14.1%

40.2

-15%

26.3

-9.5%

46

13%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

20.9

80.2%

15.4

-27.7%

10.8

-35.9%

26.5

-66.1%

11.6

-90.8%

21.3

-70.4%

16.8

-52.9%

78.2

-47.1%

Thu nhập khác

0.4

-7.3%

1.8

24.7%

0

-28.3%

16.9

73.7%

0.4

22%

1.5

-91%

0

N/A

9.7

N/A

Chi phí khác

-0.4

21.8%

-0.1

86.3%

-0.1

85.7%

-0.7

16.1%

-0.5

21.5%

-0.4

-11,869%

-0.4

-16,381%

-0.9

57.9%

Thu nhập khác, ròng

0

299.7%

1.8

70.7%

-0

87.7%

16.2

82.4%

-0

90%

1

-93.6%

-0.4

-15,826%

8.9

537%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

21

80.9%

17.2

-23.1%

10.7

-34.6%

42.7

-51%

11.6

-90.8%

22.4

-74.7%

16.4

-54%

87.1

-40.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.9

-190.7%

3.2

25%

2.2

29.2%

7.4

55.8%

1.3

94.7%

4.3

74.7%

3.1

56%

16.7

-204.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.9

-190.7%

3.2

25%

2.2

29.2%

7.7

54.1%

1.3

94.7%

4.3

74.7%

3.1

56%

16.7

43.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

17.1

66.6%

14

-22.7%

8.5

-35.9%

35

-50.3%

10.2

-89.9%

18.1

-74.7%

13.2

-53.5%

70.4

-39.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

17.1

66.6%

14

-22.7%

8.5

-35.9%

35

-50.3%

10.2

-89.9%

18.1

-74.7%

13.2

-53.5%

70.4

-39.5%

EPS Quý

N/A

N/A

207

-70.3%

126

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

697

-51.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại