menu
24hmoney
Tín hiệu
TV2 (HOSE)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2

(Power Engineering Consulting Joint Stock Stock Company 2)
51.20 -0.50 (-0.97%)

Cập nhật lúc 14:45:53 12/06

KL: 831,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

238.5

91.5%

580.8

101.1%

211

-47.7%

145

-59.9%

124.5

-53.6%

288.8

-6.8%

403.5

-75%

361.2

-73.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

238.5

91.5%

580.8

101.1%

211

-47.7%

145

-59.9%

124.5

-53.6%

288.8

-6.8%

403.5

-75%

361.2

-73.5%

Giá vốn hàng bán

203.2

-105.2%

442.8

-82%

174.7

51.7%

107.2

64.7%

99

56.6%

243.3

4.1%

361.5

75.2%

303.3

76.7%

Lợi nhuận gộp

35.3

38.5%

138

203.2%

36.3

-13.6%

37.8

-34.6%

25.5

-37.1%

45.5

-19.2%

42

-72.4%

57.8

-3.2%

Thu nhập tài chính

5.6

4.4%

8.2

-31.2%

7.5

18.2%

5.6

-29.7%

5.4

-12.5%

11.9

788.1%

6.3

-66.3%

8

-69.8%

Chi phí tài chính

2.4

-17.4%

26.1

-6,042%

3.2

-18.8%

2.2

60.1%

2

52.5%

0.4

76.8%

2.7

-1.1%

5.4

-9.8%

Chi phí tiền lãi

2.4

-17%

1.5

-14.7%

1.5

-25%

1.8

-2.4%

2

-10.8%

1.3

9.4%

1.2

14.8%

1.7

-11.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

1.1

-3,553%

1.6

-109.1%

0.1

-111.6%

0.1

-108.5%

0

-94.9%

17.8

-75.1%

0.5

104.1%

1.1

-95.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

23.8

-30.9%

101.5

-110.2%

19.6

43.2%

25.8

35.9%

18.2

30.9%

48.3

-5%

34.5

-14.1%

40.2

-15%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

13.7

27.7%

16.9

-36.1%

20.9

80.2%

15.4

-27.7%

10.8

-35.9%

26.5

-66.1%

11.6

-90.8%

21.3

-70.4%

Thu nhập khác

0.1

1,249%

2.3

-86.6%

0.4

-7.3%

1.8

24.7%

0

-28.3%

16.9

73.7%

0.4

22%

1.5

-91%

Chi phí khác

-0.1

-8.5%

-2.6

-258%

-0.4

21.8%

-0.1

86.3%

-0.1

85.7%

-0.7

16.1%

-0.5

21.5%

-0.4

-11,869%

Thu nhập khác, ròng

0.1

244%

-0.3

-102%

0

299.7%

1.8

70.7%

-0

87.7%

16.2

82.4%

-0

90%

1

-93.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

13.8

28.9%

16.6

-61%

21

80.9%

17.2

-23.1%

10.7

-34.6%

42.7

-51%

11.6

-90.8%

22.4

-74.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.5

-10.3%

3.2

56.7%

3.9

-190.7%

3.2

25%

2.2

29.2%

7.4

55.8%

1.3

94.7%

4.3

74.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.5

-10.3%

3.2

58.4%

3.9

-190.7%

3.2

25%

2.2

29.2%

7.7

54.1%

1.3

94.7%

4.3

74.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

11.4

33.8%

13.4

-61.6%

17.1

66.6%

14

-22.7%

8.5

-35.9%

35

-50.3%

10.2

-89.9%

18.1

-74.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

11.4

33.8%

13.4

-61.6%

17.1

66.6%

14

-22.7%

8.5

-35.9%

35

-50.3%

10.2

-89.9%

18.1

-74.7%

EPS Quý

168

33.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

207

-70.3%

126

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

697

-51.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả