menu
24hmoney
Tín hiệu
TOS (UPCOM)

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

(Tan Cang Offshore Service Joint Stock Company)
58.20 +1.80 (+3.19%)

Cập nhật lúc 15:03:13 19/07

KL: 10,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

508.9

58.4%

481.2

16.5%

492.4

14%

333.5

-25.2%

321.2

37.7%

413

22.4%

432

-18%

445.9

20.9%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

0

99.1%

0.1

63.9%

N/A

N/A

0.1

82%

0.4

-6,774%

0.1

14.6%

Doanh thu thuần

508.9

58.4%

481.2

16.5%

492.4

14.1%

333.5

-25.2%

321.2

37.7%

412.9

22.6%

431.6

-18%

445.7

20.9%

Giá vốn hàng bán

406.8

-67.2%

369

-16.6%

357.8

-20.5%

237.3

37.2%

243.4

-45.6%

316.6

-9.8%

297

25.1%

377.8

-34.2%

Lợi nhuận gộp

102.2

31.2%

112.2

16.5%

134.6

-0%

96.2

41.7%

77.9

17.9%

96.3

97.9%

134.6

3.7%

67.9

-22.2%

Thu nhập tài chính

4.5

522.3%

1

-67.5%

3.7

53.8%

3

-25.1%

0.7

107%

3.2

-1%

2.4

-37.3%

4

-47.1%

Chi phí tài chính

27.4

-44.1%

32.8

-63.4%

21.9

-4.3%

22.2

-17.9%

19

-19.8%

20.1

-34.2%

21

-24.4%

18.8

-3.5%

Chi phí tiền lãi

27.1

-43.6%

29.4

-55.2%

21.2

-10.4%

21.3

-22.8%

18.9

-18.7%

18.9

-40.2%

19.2

-15.9%

17.3

3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

2.8

20.7%

2.9

31.2%

0.8

-66.2%

4.5

72.5%

2.3

66.9%

2.2

-29.4%

2.4

-29.4%

2.6

110.8%

Chi phí bán hàng

4.3

-4.7%

4.2

10.9%

3.7

56.6%

4

31.8%

4.1

-0.4%

4.7

-13.3%

8.6

-86.7%

5.9

24%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

29.7

-60.2%

32.7

-62.1%

19.5

22.7%

26.7

-18.3%

18.5

10.5%

20.2

21.9%

25.2

-53.8%

22.6

-35.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

48.1

22.4%

46.3

-18.2%

94

11%

50.7

86.9%

39.3

44.6%

56.7

467%

84.6

-14.7%

27.1

-49.1%

Thu nhập khác

0.3

744.4%

1.4

847.1%

0.8

22.6%

3.6

-5.6%

0

-99.4%

0.2

-99.5%

0.7

-93.8%

3.8

761.1%

Chi phí khác

-0

99.2%

-0.1

-77.5%

-0.3

53.3%

-0.2

87%

-0.5

-1,582%

-0

99%

-0.7

-2.5%

-1.4

-185.6%

Thu nhập khác, ròng

0.3

174.8%

1.4

1,157%

0.5

2,741%

3.4

41.4%

-0.4

-106.7%

0.1

-99.6%

0

-99.8%

2.4

5,364%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

48.4

24.6%

47.7

-16%

94.5

11.6%

54.1

83.2%

38.9

15%

56.8

59.5%

84.6

-22.7%

29.5

-44.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

9.4

-103.8%

9.8

-83.5%

11.3

-32.1%

9

-75.6%

4.6

10.2%

5.3

36.2%

8.6

20.4%

5.1

53%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

9.4

-103.8%

9.8

-83.5%

11.3

-32.1%

9

-75.6%

4.6

10.2%

5.3

36.2%

8.6

20.4%

5.1

49.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

39.1

14%

37.9

-26.3%

83.1

9.3%

45.1

84.8%

34.3

19.5%

51.4

88.8%

76

-22.9%

24.4

-43.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

3.1

-54%

0.4

-92.5%

6.4

7,394%

9.2

-10.8%

6.8

-18.9%

5.7

-12.9%

-0.1

-100.5%

10.3

53.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

35.9

30.7%

37.5

-18.1%

76.7

0.8%

35.9

154.6%

27.5

35.3%

45.8

120.8%

76.1

-7.7%

14.1

-61.1%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả