menu
24hmoney
Tín hiệu
TCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

(Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company)
50.50 -0.50 (-0.98%)

Cập nhật lúc 14:45:06 19/07

KL: 2,077,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

934.4

6.6%

816.2

-13.2%

920.8

-25.1%

714.5

-31.9%

876.4

-21.9%

940.6

13.5%

1,229.4

57%

1,048.7

7%

Các khoản giảm trừ

0.2

N/A

1.6

51.8%

1.5

-51,880%

N/A

N/A

N/A

N/A

3.3

-2,873%

0

87.9%

0

99.1%

Doanh thu thuần

934.1

6.6%

814.6

-13.1%

919.3

-25.2%

714.5

-31.9%

876.4

-21.9%

937.3

13.1%

1,229.4

57%

1,048.6

7.2%

Giá vốn hàng bán

776.9

-4.8%

685.3

12.7%

780.7

23.1%

619.2

29.3%

741

22.2%

784.7

-10.8%

1,014.6

-43.5%

875.5

-7.4%

Lợi nhuận gộp

157.2

16.1%

129.3

-15.3%

138.6

-35.5%

95.3

-45%

135.5

-20.2%

152.6

27%

214.8

183%

173.2

6.3%

Thu nhập tài chính

24.5

10.3%

15.4

-67.3%

26.7

18.2%

17.8

42.5%

22.2

-6.7%

47.1

159.6%

22.6

30.3%

12.5

10.3%

Chi phí tài chính

18.9

2.6%

28.2

41%

27.3

19.9%

38.4

-32.9%

19.4

0.3%

47.8

-170.9%

34.1

-174.7%

28.9

-166.7%

Chi phí tiền lãi

6.5

38.2%

8.6

21.4%

9.2

-10.8%

9.5

-42.8%

10.5

-105.7%

11

-130.5%

8.3

-58.4%

6.7

-39.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

-46.6%

1.5

-37.2%

1

-26.3%

3.7

95.2%

Chi phí bán hàng

38.8

-21.5%

42.3

7.7%

35.6

19.1%

37.1

22.2%

31.9

20.7%

45.9

4.1%

44

-2.2%

47.7

5.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

45.3

-21.3%

41.2

-20.4%

35

23.1%

23.5

48.4%

37.3

16.4%

34.2

26.3%

45.5

-9.6%

45.5

-5.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

78.8

12.5%

33

-55%

67.5

-41.2%

14.1

-79%

70

-23%

73.3

154.8%

114.8

4,875%

67.3

-6.3%

Thu nhập khác

0.1

-93.4%

0.8

-38.9%

0.6

-43.2%

1.8

98.7%

1.8

31.4%

1.3

122.2%

1

415.7%

0.9

-51.2%

Chi phí khác

-0.2

17.7%

-0.1

12.7%

-0.1

73%

-0.3

-397.9%

-0.2

-54,745%

-0.2

-626.7%

-0.4

N/A

-0.1

1.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

-103.7%

0.7

-42.4%

0.5

-21.8%

1.6

80.3%

1.6

15.8%

1.2

102.9%

0.6

200.5%

0.9

-52.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

78.7

10%

33.6

-54.8%

67.9

-41.1%

15.7

-77%

71.5

-22.5%

74.4

153.8%

115.4

5,336%

68.2

-7.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

16.1

2.9%

15.2

4.5%

13.8

39.9%

11.6

6.5%

16.6

11%

15.9

-1,003%

22.9

-7,524%

12.5

-20.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

3.9

222.5%

N/A

N/A

1.7

-226.4%

N/A

N/A

1.2

143.3%

N/A

N/A

0.5

88.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16.1

2.9%

11.3

23.3%

13.8

39.9%

13.4

-3.1%

16.6

11%

14.7

-245.3%

22.9

-7,524%

13

12.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

62.6

13.9%

22.4

-62.6%

54.2

-41.4%

2.3

-95.8%

55

-25.4%

59.7

138.2%

92.5

3,791%

55.2

-6.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.5

-0.5%

0.6

283.4%

0.4

-22.8%

0.4

-45.7%

0.5

52.3%

0.2

-75.8%

0.5

45.7%

0.7

1,719%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

62.2

14%

21.7

-63.5%

53.8

-41.5%

1.9

-96.5%

54.5

-25.7%

59.6

144.3%

92

3,321%

54.4

-7.4%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

585

29.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

451

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả