SHS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

30.10 +0.30 (+1.01%)

Cập nhật lúc 15:01:15 14/05

KL: 7,382,500 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh