menu
24hmoney
SHB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

(SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank)
11.00 +0.10 (+0.92%)

Cập nhật lúc 14:45:29 31/01

KL: 24,929,700 CP

Tin về mã SHB Bài viết về mã SHB
Xem thêm Xem thêm