menu
24hmoney
Tín hiệu
SCR (HOSE)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

(Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company)
7.01 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:27 19/06

KL: 1,449,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

69.5

-14.2%

98.4

-69.2%

123.1

46.6%

68.7

-31.5%

81

-79.5%

319.3

183.8%

84

-77.6%

100.3

-91.3%

Các khoản giảm trừ

0.5

-2,827%

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

5.7

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

69

-14.9%

98.4

-69.2%

123.1

57.3%

68.7

-31.5%

81

-79.5%

319.3

193.2%

78.3

-79.2%

100.3

-91.3%

Giá vốn hàng bán

41.1

31.4%

59.4

75%

105.1

-113.8%

39.6

42%

59.9

79.7%

237.9

-185.8%

49.2

83.8%

68.2

92.8%

Lợi nhuận gộp

27.9

31.8%

38.9

-52.2%

18

-38.2%

29.1

-9.2%

21.2

-78.9%

81.4

216.8%

29.1

-59.1%

32.1

-84.2%

Thu nhập tài chính

67.2

3.1%

82.7

130.1%

92.6

7.9%

103.3

-50%

65.2

-15.9%

36

-84.8%

85.8

19.6%

206.4

85.8%

Chi phí tài chính

79

-44.5%

70

59.9%

88.1

-97.5%

92.3

28.3%

54.7

-7.8%

174.5

22.7%

44.6

50.1%

128.7

-137.6%

Chi phí tiền lãi

78.7

-3.3%

68

53.7%

86

-59.9%

74.3

-22.3%

76.2

-54.7%

146.8

-80.5%

53.8

-12.6%

60.8

-21.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.2

94.8%

-0.3

-103.7%

-2.1

51.6%

4.7

-62.9%

-3.2

-40.5%

8.3

-58.6%

-4.4

-173.8%

12.6

674.8%

Chi phí bán hàng

2.5

46.8%

3.5

84.6%

1.8

88.3%

12.2

-13.9%

4.7

84.4%

22.5

-261.4%

15.5

25.2%

10.7

86.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3

86.5%

37.1

-14.5%

16.1

34.8%

38.2

-60.8%

17.3

30.4%

32.4

3.9%

24.7

-28.2%

23.7

-38.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

11.1

72.4%

10.8

110.4%

2.4

-90.7%

-5.7

-106.4%

6.5

-90.8%

-103.8

-713.4%

25.6

117.4%

87.9

-44.7%

Thu nhập khác

0.3

-94.3%

0.6

537.7%

0.4

-85.3%

21.3

46,276%

4.6

833.9%

0.1

-98.7%

3

178.8%

0

-99.8%

Chi phí khác

-4.3

55.7%

-11

-921%

-0.9

-8%

-3

-39.8%

-9.7

-2,653%

-1.1

93.1%

-0.8

-1,089%

-2.1

-1,028%

Thu nhập khác, ròng

-4

21.3%

-10.3

-960.1%

-0.4

-119.8%

18.3

972.9%

-5.1

-3,838%

-1

87.6%

2.2

117.3%

-2.1

-108.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

7.1

434.9%

0.5

100.4%

2

-93%

12.6

-85.3%

1.3

-98.1%

-104.8

-1,259%

27.8

117.4%

85.8

-53%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.3

-1,200%

0.5

-103.5%

1.2

110%

10.9

46.6%

0.3

97.9%

14.9

320.3%

12.1

-279.8%

20.4

47.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1

7.3%

5.7

1,038%

0.4

-93%

2.2

2,895%

0.9

461.1%

0.5

-78.4%

6.3

3,477%

0.1

120.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.3

-465.8%

5.2

-66.2%

1.6

128.5%

8.6

57.4%

0.6

105.2%

15.4

447.7%

5.8

-72.4%

20.3

48.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

4.8

142.8%

5.6

106.3%

3.6

-83.6%

4

-93.9%

2

-96.6%

-89.4

-2,034%

22

133.4%

65.5

-54.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.1

-110.5%

1.1

-41%

2.6

109.7%

1.6

3%

1.4

10.5%

1.8

36.2%

1.2

-35.4%

1.6

-13.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

4.9

726%

4.6

105%

1

-95.2%

2.3

-96.3%

0.6

-99%

-91.3

-2,890%

20.8

176.6%

63.9

-54.8%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả