menu
24hmoney
Tín hiệu
SBS (UPCOM)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín

(Sacombank Securities Joint Stock Company)
7.30 +0.10 (+1.39%)

Cập nhật lúc 14:59:42 01/12

KL: 1,051,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

41.7

37.9%

31.4

-0.6%

25.1

-43.2%

31.5

-53.9%

30.3

-42.4%

31.5

-44.6%

44.3

1.1%

68.3

112.7%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

20.9

38.6%

15

-10.6%

10.8

-56.1%

15

-61.4%

15.1

-47.2%

16.8

-50.5%

24.6

-6.7%

38.8

109%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

0.8

N/A

-0.2

N/A

0.2

N/A

0.1

-60.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

-47.9%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0.7

49.3%

0.9

113.1%

0.5

45.9%

0.4

-47.7%

0.5

13.4%

0.4

-20%

0.3

-21.2%

0.8

93.2%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

19.3

31.4%

-12.8

31%

13.7

-27.2%

15.3

-43.5%

14.7

-37.1%

-18.6

-12.6%

18.8

11.7%

27.1

113.1%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

41.7

37.9%

31.4

-0.6%

25.1

-43.2%

31.5

-53.9%

30.3

-42.4%

31.5

-44.6%

44.3

1.1%

68.3

112.7%

Chi phí hoạt động kinh doanh

12.6

-15.4%

13

31.9%

6.7

52.6%

68.6

-182.1%

10.9

29.4%

19

22.4%

14.1

1.8%

24.3

-131.7%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

29.2

50.5%

18.4

46.9%

18.5

-38.9%

-37.2

-184.5%

19.4

-47.7%

12.5

-61.4%

30.2

2.5%

44

103.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

21.1

-34.3%

11.4

-23.9%

14.4

34.3%

31.9

-3%

15.7

46.1%

9.2

61.2%

21.9

12.4%

30.9

-121.2%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.8

1,740%

2.6

290%

-0.6

-108.5%

-75.5

-1,562%

-0.2

-107.5%

-1.4

-164.2%

6.7

560.6%

5.2

7.4%

Thu nhập khác

0

-36%

0.2

11,298%

0

-98.3%

0.1

N/A

0

167.4%

0

-74%

0

141.2%

0

-100%

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.8

N/A

Lợi nhuận khác

0

-36%

0.2

11,298%

0

-98.3%

0.1

107.3%

0

167.4%

0

-74%

0

141.2%

-0.8

-919%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2.8

1,741%

2.8

302.2%

-0.6

-108.5%

-75.5

-1,810%

-0.2

-107.5%

-1.4

-164%

6.7

560.6%

4.4

-9.9%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.6

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.8

1,741%

2.8

302.2%

-0.6

-111.2%

-75.5

-1,810%

-0.2

-107.5%

-1.4

-175.4%

5.1

400.2%

4.4

-9.9%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

2.8

1,741%

2.8

302.2%

-0.6

-111.2%

-75.5

-1,810%

-0.2

-107.5%

-1.4

-175.4%

5.1

400.2%

4.4

-9.9%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại