menu
24hmoney
ROS (HOSE)

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros

(FAROS CONSTRUCTION CORPORATION)
2.51 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:01 31/08

KL: 0 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp ROS 0
KL MUA chủ động 0 M
KL BÁN chủ động 0 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 0
Giao dịch thoả thuận ROS
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng ROS
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

1K-10K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

10K-50K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

50K-200K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

>=200K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh ROS
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B
Dữ liệu đang được cập nhật
Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch ROS

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

31/08/2022

2.51

0 0.00%

0

0

19/01/2023

2.51

0 0.00%

0

0

18/01/2023

2.51

0 0.00%

0

0

17/01/2023

2.51

0 0.00%

0

0

16/01/2023

2.51

0 0.00%

0

0

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại ROS Giao dịch khối ngoại ROS

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/08/22

2.51

0

0

0

--

--

--

19/01/23

2.51

0

0

0

0

0

--

18/01/23

2.51

0

0

0

0

0

--

17/01/23

2.51

0

0

0

0

0

--

16/01/23

2.51

0

0

0

0

0

--

Xem thêm Xem thêm