menu
24hmoney
Tín hiệu
REE (HOSE)

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

(Refrigeration Electrical Engineering Corporation)
59.30 +0.10 (+0.17%)

Cập nhật lúc 09:21:37 11/12

KL: 9,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

1,965

-12%

2,176.2

7.5%

2,371.6

15.9%

3,071.6

61.7%

2,233.4

104.3%

2,024.4

23.9%

2,045.4

72.5%

1,900.1

14%

Các khoản giảm trừ

3.3

-1,819%

2

-41.1%

2.7

-8,463%

1.4

36.7%

0.2

39.2%

1.4

-175.9%

0

98.8%

2.2

-428.6%

Doanh thu thuần

1,961.7

-12.2%

2,174.2

7.5%

2,368.8

15.8%

3,070.2

61.8%

2,233.2

104.4%

2,022.9

23.6%

2,045.4

72.9%

1,897.9

13.9%

Giá vốn hàng bán

1,308.1

0.6%

1,293.7

-14.8%

1,114.4

-24.5%

1,718.6

-66%

1,315.6

-77%

1,127

-15.9%

895

-19.9%

1,035.3

14.3%

Lợi nhuận gộp

653.6

-28.8%

880.5

-1.7%

1,254.4

9%

1,351.6

56.7%

917.6

162.6%

895.9

35%

1,150.4

163.6%

862.6

88.6%

Thu nhập tài chính

48.6

-21%

57.9

33.2%

58.6

53.9%

59.4

-75.3%

61.4

-6.8%

43.5

-6.3%

38.1

-65.9%

240.9

227.9%

Chi phí tài chính

276.4

-9.2%

255

-13.1%

256.2

-17.8%

247

-23.1%

253.2

-32.8%

225.5

-2.4%

217.6

-129.8%

200.6

-71.8%

Chi phí tiền lãi

228

-2.6%

245.5

-15.5%

249.2

-16.5%

230.1

-18%

222.2

-20.9%

212.6

-11.4%

213.9

-130.8%

195.1

-97.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

217.9

-39.2%

179.8

-21.3%

209

17.6%

312.9

0.2%

358.3

121.7%

228.6

69.6%

177.8

7.4%

312.3

-31.7%

Chi phí bán hàng

21.2

3.4%

22.6

-13.6%

19.2

3%

27.3

19.3%

21.9

-44.6%

19.9

2.8%

19.8

-27%

33.8

-14.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

97.4

7.8%

148.5

-72.1%

101.9

-21.8%

304.3

-93.9%

105.7

-43.9%

86.2

-15%

83.7

-26.5%

156.9

-24.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

525.1

-45.1%

692.1

-17.3%

1,144.7

9.5%

1,145.3

11.8%

956.6

221.4%

836.3

58.1%

1,045.2

94.6%

1,024.5

43.2%

Thu nhập khác

2.3

-72.5%

6.6

-33.6%

9.1

270.3%

26

70.8%

8.4

316.7%

10

97.3%

2.5

7.5%

15.2

25.7%

Chi phí khác

-1

97.6%

-2

-19.6%

-1.5

-85.7%

-110.8

-1,467%

-40.8

-5,220%

-1.7

42.8%

-0.8

5.8%

-7.1

-86.3%

Thu nhập khác, ròng

1.4

104.2%

4.6

-44.5%

7.6

363.3%

-84.8

-1,142%

-32.4

-2,666%

8.3

298.2%

1.6

15.8%

8.1

-2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

526.4

-43%

696.7

-17.5%

1,152.2

10.1%

1,060.4

2.7%

924.2

209.2%

844.6

59%

1,046.8

94.4%

1,032.7

42.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

61.1

29.6%

72.2

20.7%

97.1

-8.6%

102.6

11.1%

86.9

-203.2%

91.1

-45.3%

89.4

-37.1%

115.4

-81.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

96.6%

1

-164.2%

0.4

80.1%

10.2

55.3%

2.9

-11,238%

1.6

-15.5%

2.1

-39.1%

6.6

64.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

61.2

31.8%

73.3

18.2%

97.5

-6.6%

92.4

15.1%

89.8

-213.1%

89.5

-47.1%

91.4

-37.1%

108.9

-82.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

465.2

-44.3%

623.4

-17.4%

1,054.8

10.4%

968

4.8%

834.4

208.8%

755.1

60.5%

955.4

102.5%

923.8

39.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

15.5

-89.9%

134.4

-15.3%

309.7

18.2%

248.8

88.5%

153.5

2,229%

158.6

83.1%

262

368.1%

132

916.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

449.7

-34%

489

-18%

745.1

7.5%

719.2

-9.2%

680.9

158.3%

596.4

55.5%

693.3

66.7%

791.8

21.6%

EPS Quý

1,100

-42.6%

923

-33.7%

2,096

-6.3%

2,024

-21%

1,916

124.6%

1,393

12.2%

2,236

66.3%

2,562

22%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại