menu
24hmoney
Tín hiệu
RAL (HOSE)

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

(Rang Dong Light Sources and Vacuum Flask Joint Stock Company)
130.70 +0.10 (+0.08%)

Cập nhật lúc 14:45:08 15/04

KL: 107,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

3,383.8

20.4%

1,282

31%

1,526.8

12.8%

2,137.6

19.8%

2,811.7

24.3%

978.5

26%

1,353.6

18.2%

1,784.4

16.2%

Các khoản giảm trừ

9.1

-75.8%

0.8

72.6%

1.9

75.9%

2.2

9.9%

5.2

-44.8%

3.1

-106.3%

7.7

-345.2%

2.4

39.4%

Doanh thu thuần

3,374.8

20.3%

1,281.2

31.4%

1,525

13.3%

2,135.4

19.8%

2,806.6

24.3%

975.4

25.9%

1,346

17.7%

1,782

16.3%

Giá vốn hàng bán

2,697.2

-24.6%

966.5

-47.7%

1,099.6

-10.8%

1,547.8

-22.6%

2,164.9

-36.4%

654.5

-25.6%

992.8

-17.9%

1,262.3

-17.2%

Lợi nhuận gộp

677.6

5.6%

314.6

-2%

425.4

20.5%

587.7

13.1%

641.6

-4.4%

321

26.4%

353.1

17.3%

519.7

14.1%

Thu nhập tài chính

4

-74.9%

3.3

82.6%

3.5

326.9%

3.4

106.1%

16

2,899%

1.8

-32.7%

0.8

-33.1%

1.6

12.7%

Chi phí tài chính

29.3

22.3%

24.2

19.5%

31.2

-79.1%

31.5

-109.7%

37.8

-147.3%

30

-96.7%

17.4

-34.4%

15

-30.8%

Chi phí tiền lãi

26

30.9%

23.3

-46.4%

30.1

-82.5%

28.5

-94.9%

37.6

-168.3%

15.9

-7.4%

16.5

-28.8%

14.6

-29.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

400.4

-43.3%

161.9

14.9%

227.9

-11.6%

335.8

-4.1%

279.4

17.1%

190.3

-21.6%

204.2

-26.8%

322.7

-21.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

44.7

43.7%

29.5

-5%

52.6

-181.2%

32.2

-54%

79.4

29.2%

28.1

11.8%

18.7

32.2%

20.9

45.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

207.2

-20.6%

102.4

37.8%

117.1

3.1%

191.5

17.8%

261

25.9%

74.3

40%

113.6

12.9%

162.6

15.5%

Thu nhập khác

N/A

N/A

0.2

358.4%

-0.8

-938.6%

0.8

592.7%

0

-93.8%

0

-85.3%

0.1

76.8%

0.1

2,018%

Chi phí khác

N/A

N/A

-0.2

N/A

-0

100%

N/A

N/A

-0.6

N/A

N/A

N/A

-1.8

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

N/A

N/A

0

-74.8%

-0.8

53.7%

0.8

592.7%

-0.5

-183.2%

0

-85.3%

-1.7

-3,306%

0.1

108.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

207.2

-20.5%

102.4

37.7%

116.3

4%

192.3

18.1%

260.5

25.2%

74.4

39.4%

111.9

11.1%

162.8

16.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

12.7

75.2%

5.5

63.7%

5.9

73.8%

9.8

71.3%

51

-21.3%

15.3

-36.1%

22.7

-9.4%

34.2

-15.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

12.7

75.2%

5.5

63.7%

5.9

73.8%

9.8

71.3%

51

-21.3%

15.3

-36.1%

22.7

-9.4%

34.2

-15.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

194.5

-7.2%

96.9

63.9%

110.4

23.7%

182.5

42%

209.5

26.2%

59.1

40.2%

89.2

11.6%

128.5

16.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

194.5

-7.2%

96.9

63.9%

110.4

23.7%

182.5

42%

209.5

26.2%

59.1

40.2%

89.2

11.6%

128.5

16.9%

EPS Quý

8,261

-9.5%

4,115

59.7%

4,805

27.3%

7,952

-25.3%

9,130

-33.6%

2,577

-26.2%

3,774

-46.1%

10,645

16.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại