menu
24hmoney
Tín hiệu
QCG (HOSE)

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

(Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company)
3.95 -0.03 (-0.75%)

Cập nhật lúc 13:11:16 29/03

KL: 45,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE