menu
24hmoney
Tín hiệu
QCG (HOSE)

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

(Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company)
14.40 +0.90 (+6.67%)

Cập nhật lúc 14:45:04 12/04

KL: 1,527,300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

154.9

59.2%

66.9

-87.3%

44.9

-91.3%

165.8

23%

97.3

-64.8%

525.1

135%

516.8

153.9%

134.8

-61.1%

Các khoản giảm trừ

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

154.8

59%

66.9

-87.3%

44.9

-91.3%

165.8

23%

97.3

-64.8%

525.1

135%

516.8

153.9%

134.8

-61.1%

Giá vốn hàng bán

114.9

-82.7%

45.2

90.9%

39.5

91.6%

149.5

-38.5%

62.9

70.5%

495.8

-181.9%

470.2

-195.3%

108

60.5%

Lợi nhuận gộp

39.8

15.7%

21.7

-25.9%

5.4

-88.3%

16.3

-39.4%

34.4

-45.7%

29.3

-38.5%

46.6

5.1%

26.9

-63.4%

Thu nhập tài chính

0

-89.1%

0

-99.8%

0.7

-51.2%

0.1

-258.8%

0.1

385.6%

10

35,896%

1.4

72.1%

0

255.9%

Chi phí tài chính

13.9

50%

11.1

-12.5%

11.1

13%

10.8

-55%

27.7

-165.1%

9.9

-10%

12.8

-24.1%

6.9

30.8%

Chi phí tiền lãi

13.9

49.9%

11.1

-12.6%

11

13.8%

10.8

-55.1%

27.6

-164.1%

9.9

-9.9%

12.8

-25.7%

6.9

30.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

3.2

4,253%

-0

88.7%

-0.2

-569.9%

-0.1

-487%

-0.1

-302.8%

-0.4

-308.9%

-0

51.8%

-0

89.3%

Chi phí bán hàng

0.4

103.4%

0.5

55.6%

0.9

69.8%

1.5

-17.6%

13

-126.5%

1

89.3%

2.8

81.5%

1.3

94.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.1

-51.3%

3.8

36.3%

9.1

-8.3%

3.6

31.9%

6

69.4%

5.9

-109.1%

8.4

-100.6%

5.2

47.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

20.5

265.1%

6.4

-71.3%

-15.1

-163.1%

0.3

-97.7%

-12.4

-145.3%

22.1

-15.6%

24

56.9%

13.4

-54.3%

Thu nhập khác

1.8

-10.9%

1.6

-58%

1.6

-46.7%

4.4

15.2%

2

-70.6%

3.8

861%

2.9

6.8%

3.8

60.7%

Chi phí khác

-7.9

-42%

-1.6

55.1%

-1.1

75.6%

-1.5

13.8%

-5.6

-43.7%

-3.6

72.2%

-4.7

-2.9%

-1.7

68.7%

Thu nhập khác, ròng

-6.1

-71.4%

-0

-113.2%

0.4

124.7%

2.9

39.4%

-3.6

-223.4%

0.2

101.5%

-1.7

3.2%

2.1

166%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

14.3

189.8%

6.3

-71.6%

-14.7

-166%

3.2

-79.4%

-16

-152.7%

22.3

65%

22.2

64.8%

15.5

-40.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.3

-120.2%

3.9

148.7%

0.1

102.8%

2.3

23.8%

6.3

5,462%

8.1

-160.8%

5.2

-18.9%

3

55.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.6

4,253%

0

88.7%

0

-510.2%

0

-580.8%

0

-101%

0.1

77.4%

0

98.8%

0

98.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.6

-110.1%

3.9

148.2%

0.1

102.1%

2.3

23.4%

6.3

360.1%

8.2

-139%

5.2

-6.9%

3

56.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

13.7

241.9%

10.3

-27.5%

-14.6

-185.5%

0.9

-92.8%

-9.7

-130.5%

14.2

40%

17

97.4%

12.5

-35.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.8

58.2%

-0.1

-100.6%

0.2

-81.7%

-0.2

-534.1%

-4.2

-253.3%

12.5

3,820%

0.9

956.4%

0.1

-97.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

15.5

386.1%

10.3

529.3%

-14.7

-191.3%

1.1

-91%

-5.4

-118.7%

1.6

-84.3%

16.1

88.8%

12.5

-26.3%

EPS Quý

56

380%

38

533.3%

-51

-186.4%

2

-95.6%

-20

-119%

6

-84.2%

59

90.3%

45

-27.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại