menu
24hmoney
Tín hiệu
PAN (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

(The PAN Group Joint Stock Company)
22.00 -1.65 (-6.98%)

Cập nhật lúc 14:45:08 15/04

KL: 2,040,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

4,356.5

9%

3,808.4

3.7%

2,959

-13.3%

2,635.4

-13%

3,998.3

10.4%

3,673.4

40.9%

3,414.8

53.5%

3,027.8

74.8%

Các khoản giảm trừ

160

-74.5%

105.5

-19%

184.9

3.6%

103.9

-31.2%

91.7

-86.2%

88.6

-70.1%

191.9

-237.6%

79.2

-52.9%

Doanh thu thuần

4,196.5

7.4%

3,702.9

3.3%

2,774.1

-13.9%

2,531.4

-14.2%

3,906.6

9.4%

3,584.8

40.3%

3,222.9

48.7%

2,948.6

75.5%

Giá vốn hàng bán

3,198.4

-6.2%

3,015

-3.3%

2,233

12.3%

2,097.4

14.1%

3,012.7

-5.3%

2,920.2

-39.9%

2,546.9

-36.2%

2,442.8

-87.2%

Lợi nhuận gộp

998.1

11.7%

687.9

3.5%

541

-20%

434.1

-14.2%

893.9

26.1%

664.6

42.2%

676

127.7%

505.8

34.7%

Thu nhập tài chính

152.4

59.1%

177.6

179.9%

122.7

30.5%

125.9

49.8%

95.8

-30.3%

63.4

-3.9%

94

84.9%

84.1

47%

Chi phí tài chính

150.4

-30%

173.5

-120.5%

132.8

-20.5%

120.2

-55.7%

115.7

-53.4%

78.7

-21.8%

110.2

-59.8%

77.2

-34.5%

Chi phí tiền lãi

116.7

-86.9%

132.9

-196.8%

109.5

-40.4%

97.6

-58.7%

62.4

-8.7%

44.8

15.8%

77.9

-29.7%

61.5

-14.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

4

277%

2.3

-30%

2.3

-47.4%

2.1

N/A

1.1

-96.1%

3.3

-28.6%

4.4

-76.4%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

355.4

7.7%

343.4

-3.2%

191.2

17.9%

176

34.5%

385

-122.8%

332.8

-13.2%

233

-434%

268.8

-25.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

233.4

-9.2%

130.4

10.7%

159

9.9%

135.2

-3.7%

213.7

33.6%

146.1

-43.6%

176.5

-28.6%

130.3

-11.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

415.2

50.3%

220.5

26.9%

183.1

-28.1%

130.7

15.2%

276.3

-8.9%

173.8

123.6%

254.7

118.3%

113.5

104.2%

Thu nhập khác

17.9

65.7%

3

-60.5%

2.4

101.8%

2.1

-99.1%

10.8

-2.4%

7.6

272%

-134

-2,867%

235.8

9,994%

Chi phí khác

-9

27.6%

-5.6

-28.8%

-0.7

-100.5%

-1.9

98.6%

-12.4

-96.1%

-4.4

-133.1%

133.8

2,273%

-138.8

-10,547%

Thu nhập khác, ròng

8.9

672.7%

-2.6

-180.9%

1.7

1,002%

0.2

-99.8%

-1.6

-132.8%

3.2

1,787%

-0.2

85.5%

97

9,296%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

424.1

54.4%

217.9

23.1%

184.8

-27.4%

130.9

-37.8%

274.7

-10.8%

177.1

127.3%

254.5

120.6%

210.4

271.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

67.9

-41.7%

28.8

28.2%

26.2

-1.7%

26.8

53.7%

47.9

-61.5%

40

-981.8%

25.7

-174.5%

57.9

-665%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.7

-16.6%

3.8

-24.2%

2.2

-1,082%

2.7

-82.7%

8

2,003%

5

534.7%

0.2

-91.1%

15.7

1,194%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

61.2

-53.5%

24.9

28.8%

28.4

-11.3%

24.1

43%

39.9

-32.5%

35

-620.7%

25.5

-273%

42.2

-564.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

363

54.5%

192.9

35.8%

156.4

-31.7%

106.9

-36.5%

234.9

-15.5%

142.1

94.5%

229

111%

168.2

234.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

156.4

50.6%

94.1

8.7%

94.2

-27.5%

66.8

-26.5%

103.9

-0.2%

86.6

152.1%

129.9

169.4%

90.9

226.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

206.6

57.7%

98.8

78.2%

62.3

-37.2%

40

-48.2%

131

-24.7%

55.5

43.4%

99.1

64.3%

77.3

244.9%

EPS Quý

989

57.7%

473

77.8%

298

-37.1%

192

-48.1%

627

-24.7%

266

43.8%

474

64%

370

245.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại