menu
24hmoney
Tín hiệu
NVL (HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

(No Va Land Investment Group Corporation)
18.15 +0.45 (+2.54%)

Cập nhật lúc 14:44:46 04/12

KL: 32,390,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

1,073.9

-67.3%

1,062.1

-60.1%

604.1

-69.3%

3,243.7

-29.6%

3,279.6

0.5%

2,663

4.2%

1,965.5

-56.7%

4,605.6

273.4%

Các khoản giảm trừ

0.8

-180.7%

8.2

-69.3%

N/A

N/A

2.3

84.4%

0.3

90.5%

4.8

57.6%

9.1

74.3%

15

-42.5%

Doanh thu thuần

1,073.1

-67.3%

1,054

-60.4%

604.1

-69.1%

3,241.3

-29.4%

3,279.3

0.5%

2,658.2

4.5%

1,956.4

-56.6%

4,590.6

275.4%

Giá vốn hàng bán

731.4

60.9%

726.1

52.6%

455.1

63.2%

2,151

15.1%

1,869

-6.2%

1,530.5

9.2%

1,236.9

55.7%

2,532.8

-218.8%

Lợi nhuận gộp

341.7

-75.8%

327.9

-70.9%

149

-79.3%

1,090.4

-47%

1,410.4

-6.1%

1,127.7

31.4%

719.5

-58.1%

2,057.9

380.3%

Thu nhập tài chính

2,229.9

41.8%

765.9

-53.6%

920

4.5%

907.3

33.5%

1,573.1

48.5%

1,650.9

23.8%

880.7

53.9%

679.4

-41.1%

Chi phí tài chính

1,900.3

-34.3%

882.1

23.4%

823.1

9.7%

670.4

12.5%

1,414.9

-76.9%

1,152.4

37%

911.1

-100.6%

766.2

-215.6%

Chi phí tiền lãi

170.3

18.1%

200

8.4%

158.3

26.1%

201.7

4.3%

207.9

-34.1%

218.3

-85.1%

214

-600.2%

210.8

-62,123%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

2

479.1%

3.1

697.5%

0.8

238.4%

1.1

-83.6%

-0.5

87.2%

-0.5

53.7%

-0.6

34.7%

6.5

154.7%

Chi phí bán hàng

62.7

79.6%

43.4

76.3%

37.4

81.5%

240.2

54.9%

307.5

29.2%

182.7

0.3%

202.5

-45.8%

533

-668%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

284.2

32.9%

448.1

-13.7%

303.5

16.3%

381.9

4%

423.6

-1.2%

394.2

-35%

362.4

-13.4%

398

3.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

326.4

-61%

-276.6

-126.4%

-94.1

-176.1%

706.2

-32.5%

837

-7.4%

1,048.7

1,022%

123.7

-91%

1,046.6

21.4%

Thu nhập khác

251.9

2,067%

15.1

-94.5%

11.6

-99.1%

93.4

-84.7%

11.6

-80.9%

275.8

-83.7%

1,285.6

7,410%

612.3

929.4%

Chi phí khác

-93.8

16.2%

-28.2

19.6%

-4.6

92.1%

-63.4

71%

-111.9

-61.7%

-35

56.8%

-57.9

56.1%

-218.6

-51%

Thu nhập khác, ròng

158.1

257.6%

-13.1

-105.4%

7.1

-99.4%

30

-92.4%

-100.3

-1,080%

240.8

-85%

1,227.7

1,169%

393.7

561.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

484.4

-34.2%

-289.8

-122.5%

-87

-106.4%

736.3

-48.9%

736.7

-17.7%

1,289.5

-13.8%

1,351.4

7.2%

1,440.3

85.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

78.2

66.2%

100.6

59.4%

40.4

61.1%

223.8

47.6%

231.3

-10.8%

247.8

-9.2%

103.8

77.5%

426.8

-294.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

269.5

-0.1%

293.7

-9%

282.8

-40%

273

-165%

269.2

-78.2%

269.4

-724.6%

202

-107.1%

103

-25.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

347.7

30.5%

394.3

23.8%

323.2

-5.7%

496.8

6.2%

500.5

-39.1%

517.2

-181.6%

305.8

45.4%

529.8

-178.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

136.8

-42.1%

-684.1

-188.6%

-410.3

-139.2%

239.5

-73.7%

236.1

-55.9%

772.3

-41.2%

1,045.6

49.1%

910.5

55.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-33.8

-185.9%

-49.3

-311.4%

-33

1.2%

0.4

-99.5%

39.3

297.1%

23.3

406.5%

-33.5

-120.4%

93.3

173.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

170.5

-13.4%

-634.8

-184.8%

-377.2

-135%

239.1

-70.8%

196.8

-64.6%

749

-43.3%

1,079

101%

817.2

48%

EPS Quý

87

-13.9%

-326

-185.1%

-193

-134.5%

123

-72.7%

101

-73.2%

383

-50.8%

559

4.3%

451

-19.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại