menu
24hmoney
Tín hiệu
NVL (HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

(No Va Land Investment Group Corporation)
14.45 +0.05 (+0.35%)

Cập nhật lúc 14:45:17 24/05

KL: 33,030,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

697.8

15.5%

2,031.8

-37.3%

1,073.9

-67.3%

1,062.1

-60.1%

604.1

-69.3%

3,242.7

-29.6%

3,279.6

0.5%

2,663

4.2%

Các khoản giảm trừ

0.6

N/A

4.1

-75.1%

0.8

-180.7%

8.2

-69.3%

N/A

N/A

2.3

84.4%

0.3

90.5%

4.8

57.6%

Doanh thu thuần

697.2

15.4%

2,027.7

-37.4%

1,073.1

-67.3%

1,054

-60.4%

604.1

-69.1%

3,240.3

-29.4%

3,279.3

0.5%

2,658.2

4.5%

Giá vốn hàng bán

507.5

-11.5%

1,473.3

34.4%

731.4

60.9%

726.1

52.6%

455.1

63.2%

2,246.4

11.3%

1,869

-6.2%

1,530.5

9.2%

Lợi nhuận gộp

189.7

27.3%

554.4

-44.2%

341.7

-75.8%

327.9

-70.9%

149

-79.3%

993.9

-51.7%

1,410.4

-6.1%

1,127.7

31.4%

Thu nhập tài chính

640.1

-30.4%

1,825.4

102.8%

2,229.9

41.8%

765.9

-53.6%

920

4.5%

900

32.5%

1,573.1

48.5%

1,650.9

23.8%

Chi phí tài chính

773.1

6.1%

250.5

62.6%

1,900.3

-34.3%

882.1

23.4%

823.1

9.7%

670.2

12.5%

1,414.9

-76.9%

1,152.4

37%

Chi phí tiền lãi

75.5

52.3%

142.6

30.1%

170.3

18.1%

200

8.4%

158.3

26.1%

204

3.2%

207.9

-34.1%

218.3

-85.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1

18.2%

-1.4

-125.9%

2

479.1%

3.1

697.5%

0.8

238.4%

5.3

-18.3%

-0.5

87.2%

-0.5

53.7%

Chi phí bán hàng

54

-44.5%

149.3

44.2%

62.7

79.6%

43.4

76.3%

37.4

81.5%

267.4

49.8%

307.5

29.2%

182.7

0.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

324.9

-7%

495.7

-39.2%

284.2

32.9%

448.1

-13.7%

303.5

16.3%

356

10.6%

423.6

-1.2%

394.2

-35%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-321.2

-241.3%

1,483

144.9%

326.4

-61%

-276.6

-126.4%

-94.1

-176.1%

605.6

-42.1%

837

-7.4%

1,048.7

1,022%

Thu nhập khác

331.2

2,742%

798.5

734%

251.9

2,067%

15.1

-94.5%

11.6

-99.1%

95.7

-84.4%

11.6

-80.9%

275.8

-83.7%

Chi phí khác

-223.7

-4,796%

-226.7

-134%

-93.8

16.2%

-28.2

19.6%

-4.6

92.1%

-96.9

55.7%

-111.9

-61.7%

-35

56.8%

Thu nhập khác, ròng

107.4

1,417%

571.9

51,126%

158.1

257.6%

-13.1

-105.4%

7.1

-99.4%

-1.1

-100.3%

-100.3

-1,080%

240.8

-85%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-213.8

-145.7%

2,054.8

239.9%

484.4

-34.2%

-289.8

-122.5%

-87

-106.4%

604.5

-58%

736.7

-17.7%

1,289.5

-13.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

133.7

-230.7%

197

-0.6%

78.2

66.2%

100.6

59.4%

40.4

61.1%

195.8

54.1%

231.3

-10.8%

247.8

-9.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

253.4

10.4%

215.5

23.4%

269.5

-0.1%

293.7

-9%

282.8

-40%

281.2

-172.9%

269.2

-78.2%

269.4

-724.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

387.1

-19.8%

412.5

13.5%

347.7

30.5%

394.3

23.8%

323.2

-5.7%

477

10%

500.5

-39.1%

517.2

-181.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-600.9

-46.5%

1,642.4

1,187%

136.8

-42.1%

-684.1

-188.6%

-410.3

-139.2%

127.5

-86%

236.1

-55.9%

772.3

-41.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-33.8

-2.4%

-4.1

57.4%

-33.8

-185.9%

-49.3

-311.4%

-33

1.2%

-9.7

-110.4%

39.3

297.1%

23.3

406.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-567

-50.3%

1,646.5

1,100%

170.5

-13.4%

-634.8

-184.8%

-377.2

-135%

137.2

-83.2%

196.8

-64.6%

749

-43.3%

EPS Quý

-291

-50.8%

844

1,105%

87

-13.9%

-326

-185.1%

-193

-134.5%

70

-84.5%

101

-73.2%

383

-50.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại