menu
24hmoney
Tín hiệu
NKG (HOSE)

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

(Nam Kim Steel Joint Stock Company)
24.15 +0.05 (+0.21%)

Cập nhật lúc 14:45:21 28/02

KL: 6,534,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

4,466

3.4%

4,268.4

-3.8%

5,506.7

-23.6%

4,380.1

-38.9%

4,320.9

-50.9%

4,437.6

-41.1%

7,206.1

2.7%

7,163.8

47.4%

Các khoản giảm trừ

6.8

67.8%

6.4

52.9%

6.7

33.6%

5.4

56.7%

21

-40.8%

13.5

-354.7%

10.1

-56.1%

12.4

-48.5%

Doanh thu thuần

4,459.2

3.7%

4,262.1

-3.7%

5,500

-23.6%

4,374.7

-38.8%

4,299.8

-51%

4,424

-41.3%

7,196

2.7%

7,151.4

47.4%

Giá vốn hàng bán

4,186

5.9%

4,057.1

11.5%

5,003.6

20.6%

4,237

31.6%

4,448.9

42.4%

4,583.2

26.5%

6,302.4

-10.5%

6,194.5

-46%

Lợi nhuận gộp

273.2

283.3%

205

228.8%

496.3

-44.5%

137.7

-85.6%

-149.1

-114.1%

-159.2

-112.3%

893.6

-31.6%

956.9

56.8%

Thu nhập tài chính

43.4

-7.7%

79

6.2%

50.6

-53.4%

57.5

-21.4%

47

-55.5%

74.3

91%

108.4

191.5%

73.1

320.6%

Chi phí tài chính

88.5

12.1%

84.5

30.6%

125.6

20.2%

127.5

-3.6%

100.7

23.4%

121.7

-12.7%

157.5

-82.6%

123.1

-71.8%

Chi phí tiền lãi

59.5

28.8%

60

0.7%

79.9

-78.1%

93.2

-26.8%

83.7

-23%

60.4

15.1%

44.9

21.3%

73.5

-54.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

175.3

-15%

137.5

35.3%

213.7

60.6%

82.6

72%

152.4

70.5%

212.6

54.2%

542

-122.2%

295.3

-70.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

22.9

48.9%

32.2

43.2%

40.7

35.9%

34.6

-65.1%

44.7

-119.5%

56.7

-45.5%

63.4

-74.1%

20.9

22.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

29.9

107.5%

29.7

106.2%

166.9

-30.2%

-49.5

-108.4%

-400

-180.8%

-475.9

-165.8%

239.1

-75.5%

590.7

66.1%

Thu nhập khác

0.5

67.1%

0.1

17.4%

0

-92.3%

0

-96.3%

0.3

-32.6%

0.1

144.2%

0.5

352.6%

0.3

-96.7%

Chi phí khác

-0

92.6%

-0

97.7%

-0.3

-379.1%

-0

98%

-0.6

-103.5%

-0.2

99%

-0.1

-171.8%

-0.4

-46,553%

Thu nhập khác, ròng

0.4

227.8%

0.1

165.1%

-0.3

-156.8%

0

104.2%

-0.3

-101.8%

-0.1

99.4%

0.5

397.9%

-0.1

-100.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

30.3

107.6%

29.8

106.3%

166.7

-30.4%

-49.5

-108.4%

-400.3

-177.9%

-476

-167.4%

239.6

-75.5%

590.7

61.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

8.1

-118.7%

11.2

-119.5%

41.5

-97.1%

N/A

N/A

43.4

158.9%

57.3

156.8%

21.1

84.5%

79.6

-72.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

-61.6%

5

20,622%

0.2

101.3%

0.2

105.1%

0.6

-95.5%

0

-98.4%

17

-352.3%

4.2

-397.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7.9

-118%

6.1

-110.7%

41.3

-8.3%

0.2

100.3%

43.9

171.8%

57.3

157.7%

38.1

70.5%

83.8

-78.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

22.4

106.3%

23.7

105.7%

125.4

-37.8%

-49.3

-109.7%

-356.3

-178.8%

-418.7

-169%

201.5

-76.2%

506.9

59%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

22.4

106.3%

23.7

105.7%

125.4

-37.8%

-49.3

-109.7%

-356.3

-178.8%

-418.7

-169%

201.5

-76.2%

506.9

59%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

289

-89.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,692

-60.3%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại