MBB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Military Commercial Joint Stock Bank)
16.20 +0.50 (+3.18%)

Cập nhật lúc 14:45:19 25/11

KL: 9,855,300 CP

Tin về mã MBB Bài viết về mã MBB
Xem thêm Xem thêm