menu
24hmoney
Tín hiệu
LSS (HOSE)

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

(Lam Son Sugar cane Joint Stock Corporation)
9.93 -0.27 (-2.65%)

Cập nhật lúc 14:45:31 19/04

KL: 868,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

600.9

62.9%

471.3

55.1%

728.4

-4.8%

406.5

-15.2%

368.9

-25.2%

303.9

0.1%

765

-7%

479.4

-7.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.4

-4.2%

0.4

N/A

Doanh thu thuần

600.9

62.9%

471.3

55.1%

728.4

-4.8%

406.5

-15.1%

368.9

-25.2%

303.9

0.2%

765.4

-7%

479

-7.7%

Giá vốn hàng bán

516.2

-53.2%

418

-57%

666.9

5.3%

357.2

12.5%

337

25.6%

266.2

-0.6%

704.2

7.5%

408.4

12.4%

Lợi nhuận gộp

84.7

165.8%

53.3

41.4%

61.4

0.4%

49.3

-30.2%

31.9

-21.4%

37.7

-2.5%

61.2

-1.3%

70.6

34.6%

Thu nhập tài chính

3.2

133.6%

2.8

35.9%

0.8

-11.9%

1.3

10.6%

1.4

-30%

2

38.2%

0.9

-35.7%

1.2

6.4%

Chi phí tài chính

10.5

-124.9%

11.5

-95.2%

9.7

32.9%

10.5

-76.5%

4.6

-1.1%

5.9

-65.9%

14.4

-23.9%

6

29.4%

Chi phí tiền lãi

9

-151.5%

10.6

-82%

7.8

41.9%

8.2

-257.8%

3.6

-127.6%

5.8

-85.6%

13.4

-734.7%

2.3

67.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

14.5

8.1%

10.3

12.3%

10.9

-29.3%

17.1

51.8%

15.8

-13.5%

11.8

25.4%

8.4

42.6%

35.5

-89.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

19.9

-47.6%

12.3

2.8%

20.9

-58.9%

14.2

27%

13.5

22.3%

12.7

-17.4%

13.2

27.5%

19.5

0.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

43.1

6,768%

22

133.2%

20.7

-20.5%

8.7

-19.4%

-0.6

-109.7%

9.4

-6%

26.1

37.5%

10.8

57.9%

Thu nhập khác

0.6

-31.8%

0.2

-12.1%

-1.5

-3,910%

3.2

N/A

0.9

24,506%

0.2

2,025%

0

-88%

0

-99.8%

Chi phí khác

-0.2

-193.7%

-0.2

-167.2%

1.3

150.5%

-2.4

-166.4%

-0.1

-112.2%

-0.1

91.4%

-2.5

-94.3%

-0.9

52%

Thu nhập khác, ròng

0.4

-50.8%

-0

-150.6%

-0.2

93%

0.8

184.4%

0.8

43.8%

0.1

111.2%

-2.5

-152.9%

-0.9

45.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

43.5

25,583%

21.9

130.3%

20.6

-12.9%

9.5

-4.4%

0.2

-97.7%

9.5

3.9%

23.6

31.2%

9.9

91.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.8

-1,325%

4.9

-154.8%

4.8

-55.7%

0.7

74.5%

0.2

80.9%

1.9

-11.4%

3.1

8%

2.7

-403.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.9

N/A

N/A

N/A

2

-161.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.3

1,593%

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.7

-1,763%

4.9

-154.8%

6.8

-2,943%

0.7

74.5%

0.2

80.9%

1.9

-11.4%

0.2

107.6%

2.7

-403.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

39.8

N/A

17

124.1%

13.8

-42.2%

8.8

22.4%

-0

-100.4%

7.6

2.2%

23.8

60.4%

7.2

54.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.3

-173.6%

-0.4

13.2%

-1.1

3.5%

1.7

26.9%

0.3

447.4%

-0.4

-922%

-1.1

20.7%

1.4

-18.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

40.1

10,733%

17.4

116.4%

14.9

-40.5%

7.1

21.3%

-0.4

-106%

8

9%

25

53.3%

5.8

96.4%

EPS Quý

771

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại