menu
24hmoney
Tín hiệu
LHG (HOSE)

Công ty Cổ phần Long Hậu

(Long Hau Corporation)
32.50 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:29:44 17/04

KL: 41,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

145

40.3%

67.5

-62.1%

66.7

-71.4%

115.7

1.2%

103.3

61.9%

177.9

241.8%

233.4

-58%

114.3

3.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

145

40.3%

67.5

-62.1%

66.7

-71.4%

115.7

1.2%

103.3

61.9%

177.9

241.8%

233.4

-58%

114.3

3.7%

Giá vốn hàng bán

67.9

-14.6%

35.1

58%

32.7

81.4%

57.3

-5.6%

59.2

-66%

83.5

-216.9%

175.4

31.2%

54.2

-2.2%

Lợi nhuận gộp

77.1

74.9%

32.4

-65.7%

34.1

-41.2%

58.4

-2.8%

44.1

56.6%

94.4

267.4%

57.9

-80.7%

60.1

5.1%

Thu nhập tài chính

24

129.2%

24.2

73.6%

17

75.8%

16.1

28.6%

10.5

23.1%

13.9

0.8%

9.7

35.4%

12.6

231.3%

Chi phí tài chính

4.1

-26.8%

4.2

-27.8%

3.5

0.8%

3.3

4.5%

3.2

24.8%

3.3

17%

3.5

15.8%

3.5

14.1%

Chi phí tiền lãi

4.1

-26.8%

4.2

-27.8%

3.5

0.8%

3.3

4.5%

3.2

14.8%

3.3

17%

3.5

11.6%

3.5

14.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

3.5

80.2%

-1.4

-216%

4.3

74.3%

1.9

2,047%

2

11.1%

1.2

1,256%

2.5

-15.3%

Chi phí bán hàng

1.8

0.1%

1.5

9.2%

1.8

-234.5%

0.6

33%

1.8

-277.1%

1.7

-936%

0.5

93.6%

0.9

36.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

17.5

-0.1%

13.6

-4.4%

14.5

-10.4%

12.4

-16.6%

17.4

-2,930%

13

-16.5%

13.1

48.7%

10.6

19.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

77.7

128.9%

40.8

-55.8%

29.9

-42.1%

62.6

4%

33.9

4.8%

92.3

254.8%

51.7

-80.8%

60.1

32.9%

Thu nhập khác

1.9

-60.5%

0.8

-92.1%

2.2

-20.1%

0.1

-60.9%

4.7

2,848%

10.1

2,728%

2.8

137.1%

0.2

-58.6%

Chi phí khác

-0.6

-108.8%

0

100%

-0

96.8%

-0

99.9%

-0.3

-18,738%

-0.6

N/A

-0.6

-142.3%

-0.3

N/A

Thu nhập khác, ròng

1.3

-70.4%

0.8

-91.6%

2.2

-0.6%

0.1

8,664%

4.5

2,708%

9.6

2,572%

2.2

135.8%

-0

-100.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

79

105.6%

41.6

-59.1%

32.1

-40.4%

62.7

4.2%

38.4

18.1%

101.9

286.3%

53.9

-80.1%

60.1

31.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

10.8

-58.4%

12.2

-39.9%

10.3

2.7%

8

-0.7%

6.8

35.4%

8.7

-7.5%

10.6

-233.4%

8

-6.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.6

-475.8%

2.6

124.3%

2.6

205.7%

3.9

-10.9%

1.1

-157.9%

10.7

-750.2%

2.4

95%

3.5

38.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

17.4

-118.2%

9.6

50.5%

7.8

40.5%

11.9

-3.8%

8

7.4%

19.5

-200.2%

13.1

75%

11.5

12.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

61.6

102.4%

32

-61.2%

24.4

-40.4%

50.7

4.3%

30.5

27.2%

82.4

314.4%

40.9

-81.3%

48.7

49%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

-0

-104.5%

0

252.9%

0

-99.8%

0

-81.7%

0

84.9%

0

89%

0

68.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

61.6

102.4%

32

-61.2%

24.3

-40.4%

50.7

4.3%

30.5

27.2%

82.4

314.4%

40.8

-81.3%

48.7

49%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

1,335

-17.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,619

-65.7%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại