menu
24hmoney
Tín hiệu
LDG (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

(LDG Investment Joint Stock Company)
2.80 +0.03 (+1.08%)

Cập nhật lúc 11:29:58 20/05

KL: 1,678,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

10.3

1,353%

46.8

-0%

0.3

-96.2%

1

-98.3%

0.7

-99.6%

46.8

-69.8%

7.6

-93.9%

57.8

-55.4%

Các khoản giảm trừ

140.5

N/A

83.8

N/A

0.8

-13%

0.7

-101.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

0.7

N/A

38.3

197.8%

Doanh thu thuần

130.2

-18,438%

37

-179%

0.6

-108.1%

0.3

-99.7%

0.7

-99.4%

46.8

-32.9%

6.8

-94.5%

96.1

6.4%

Giá vốn hàng bán

61.1

8,576%

55.7

-52.6%

0

100.7%

0.1

99.8%

0.7

98.9%

36.5

-14.3%

7

87.5%

57

-28.1%

Lợi nhuận gộp

-69

N/A

-92.7

-996.3%

-0.5

-189.5%

0.2

-99.5%

-0

-100%

10.3

-72.7%

-0.2

-100.3%

39.1

-14.7%

Thu nhập tài chính

0

-94.8%

0

-100%

0

-99.9%

0

-100%

0

-96.6%

67.2

-55.5%

71.4

4,070%

63.1

1,947%

Chi phí tài chính

45

4.2%

35.8

49.1%

49.2

-41.6%

48.8

-50.3%

47

-75.7%

70.4

-262.2%

34.8

-257.2%

32.5

-180.7%

Chi phí tiền lãi

13.1

0%

1.3

91.2%

14.4

29.9%

14.4

58.9%

13.1

45.5%

15.2

15.4%

20.6

-122.3%

35

-219.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

1.9

63.1%

3.2

81.4%

2.4

41%

0.9

87.7%

5.3

-83.3%

17.4

-454.2%

4.1

-203.2%

7.3

-64.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.4

53%

23.7

6%

14.4

43%

18.9

-8%

20.1

24.1%

25.2

14.3%

25.2

-31.7%

17.5

44.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-125.5

-73.4%

-155.4

-337.9%

-66.5

-1,026%

-68.3

-252.3%

-72.3

-2,323%

-35.5

-126%

7.2

-81.8%

44.9

3,124%

Thu nhập khác

0.3

-50.9%

0.6

10.6%

0.3

-62.6%

0.2

-84.2%

0.6

-50%

0.5

-36.8%

0.8

2,925%

1.3

-20.4%

Chi phí khác

-0.5

50.9%

-9.8

12.2%

-1.5

-51.7%

-9.6

-241.1%

-0.9

-146.7%

-11.1

-3,492%

-1

-3,647%

-2.8

-302.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.2

50.8%

-9.2

13.4%

-1.2

-405.7%

-9.4

-505.2%

-0.3

-138%

-10.6

-2,001%

-0.2

-14,245%

-1.6

-275.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-125.6

-72.9%

-164.5

-257.3%

-67.7

-1,077%

-77.8

-279.6%

-72.7

-1,877%

-46

-133.6%

6.9

-82.5%

43.3

1,799%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

100%

N/A

N/A

1.1

104%

3.4

61.7%

14.5

-1,358%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.7

-72.3%

0.6

-109.1%

2.8

27.3%

3.4

-43.7%

2.7

405.1%

6.1

929.1%

2.2

1,098%

6.1

322.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.7

-72.3%

0.6

-107.7%

2.8

318.9%

3.4

140.2%

2.7

258.9%

7.2

125.3%

1.3

85.6%

8.5

-442.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-124.9

-78.4%

-165.1

-324.6%

-65

-1,246%

-74.4

-313.6%

-70

-3,013%

-38.9

-135.7%

5.7

-81.5%

34.8

4,767%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

-5.9%

0

-49.2%

0

93.7%

0

97.6%

0

99.9%

0

92.8%

-0

17.2%

0

-229.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-124.9

-78.4%

-165.1

-324.6%

-65

-1,246%

-74.4

-313.6%

-70

-3,013%

-38.9

-135.7%

5.7

-81.5%

34.8

4,767%

EPS Quý

-487

-88%

-644

-318.2%

-254

-1,254%

-304

-320.3%

-259

-2,690%

-154

-135.7%

22

-82%

138

4,500%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại