menu
24hmoney
Tín hiệu
LCG (HOSE)

Công ty Cổ phần LIZEN

(LIZEN JOINT STOCK COMPANY)
13.00 +0.20 (+1.56%)

Cập nhật lúc 14:45:49 29/03

KL: 8,107,500 CP

Tin về mã LCG Bài viết về mã LCG
Xem thêm Xem thêm