menu
24hmoney
Tín hiệu
ITA (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

(Tan Tao Investment Industry Corporation)
4.10 -0.02 (-0.49%)

Cập nhật lúc 14:45:35 08/02

KL: 1,830,800 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên ITA

Giá trần 4.40
Giá TC 4.12
Giá sàn 3.84
NN mua 66,900
Cao nhất 4.20
Trung bình 4.11
Thấp nhất 4.04
NN bán 144,000
Dư mua
Dư bán
5,100 4.09
4.1 84,000
25,700 4.08
4.11 7,500
9,900 4.07
4.12 500
40,700
92,000
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới