menu
24hmoney
Tín hiệu
ITA (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

(Tan Tao Investment Industry Corporation)
3.92 -0.08 (-2.00%)

Cập nhật lúc 14:45:05 19/07

KL: 599,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

77.2

16.8%

243.6

123.6%

186.1

108.1%

80.6

-74.4%

66.1

4%

108.9

-59.9%

89.5

-74%

314.7

149.7%

Các khoản giảm trừ

5.8

-28%

N/A

N/A

5.1

-51.4%

N/A

N/A

4.6

N/A

2,142.3

N/A

3.3

N/A

7.4

-140.2%

Doanh thu thuần

71.4

16%

243.6

112%

181.1

110.3%

80.6

-73.8%

61.5

-3.2%

2,033.3

-849.3%

86.1

-74.9%

307.3

112.6%

Giá vốn hàng bán

35

-6.1%

101.5

-106.3%

72.9

-90.3%

39.8

75.4%

33

1.6%

1,610.1

1,256%

38.3

82.1%

162

-123.5%

Lợi nhuận gộp

36.4

27.5%

142.1

133.6%

108.2

126.3%

40.8

-72%

28.6

-4.9%

-423.2

-420.4%

47.8

-63%

145.3

101.6%

Thu nhập tài chính

0.3

1,336%

0.2

-67.5%

0

-96.7%

2

-79.8%

0

-99.6%

0.6

-96.5%

1.4

65.9%

10.2

1,233%

Chi phí tài chính

0.4

59.2%

0.9

-126.5%

1.6

615.8%

4.5

-511.3%

0.9

22.2%

3.3

156.4%

0.3

89%

1.1

129.8%

Chi phí tiền lãi

1

-6.2%

0.9

-25.6%

0.9

-154.3%

0.9

-179.2%

0.9

23.8%

0.7

73.5%

0.3

88.5%

1.1

133.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

N/A

-4.8

6.1%

Chi phí bán hàng

0.1

33.9%

0.2

-159.1%

2.4

-4,086%

0.1

21%

0.1

25.7%

0.1

-15.9%

0.1

-24.8%

0.1

-41.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

15.9

-45.3%

26.4

-617.4%

14.6

-1.4%

15

-33.4%

10.9

2.2%

3.7

13.8%

14.4

-46.4%

11.3

67.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

20.4

22.7%

114.8

127.5%

92.9

169.6%

23.2

-83.5%

16.6

-26.1%

-417.1

-399%

34.5

-70.7%

140.4

376.9%

Thu nhập khác

2

-18.2%

4

-7%

3.7

10.9%

3.3

-51%

2.5

99.8%

4.3

127.2%

3.3

-63.3%

6.7

253.7%

Chi phí khác

-0.6

-83%

-2.2

-200.3%

-0

99.9%

-0.2

97.5%

-0.3

92.4%

-0.7

69.2%

-1.3

62.7%

-7.5

-929.6%

Thu nhập khác, ròng

1.5

-32.2%

1.8

-50%

3.7

79.8%

3.1

504.8%

2.2

180.3%

3.6

810.3%

2.1

-63.6%

-0.8

85%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

21.9

16.3%

116.6

128.2%

96.6

164.5%

26.3

-81.1%

18.8

-4.9%

-413.5

-397.5%

36.5

-70.3%

139.7

473.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.3

20.6%

26.2

-179.5%

18.6

-47.3%

5.4

77.7%

4.1

-12.5%

9.4

57%

12.6

50.1%

24.3

-346.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.6

230%

0.4

-99.5%

0.2

-5.3%

0.6

121.3%

0.5

53.6%

93.1

4,016%

0.2

-90%

2.6

-261%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.7

54%

25.8

-130.8%

18.4

-48.3%

4.9

81.9%

3.6

-8.6%

83.7

527.2%

12.4

46.1%

26.9

-336.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

20.2

33.3%

90.8

127.5%

78.2

224.1%

21.5

-81%

15.1

-7.7%

-329.8

-376.2%

24.1

-75.9%

112.8

520.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.4

7%

1.7

255.1%

1.2

228.4%

0.4

-76.1%

0.4

49.6%

0.5

-45%

0.4

-75.4%

1.6

221.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

19.8

33.9%

89.1

127%

77

224.1%

21.1

-81%

14.8

-8.5%

-330.3

-378.6%

23.8

-75.9%

111.3

528.5%

EPS Quý

21

31.3%

95

127%

82

228%

22

-81.5%

16

-5.9%

-352

-379.4%

25

-76.2%

119

561.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả