menu
24hmoney
Tín hiệu
IDI (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

(International Development & Investment Corporation)
11.00 -0.05 (-0.45%)

Cập nhật lúc 14:45:23 17/04

KL: 1,473,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,884.2

10.3%

1,749.3

-10.9%

1,826.7

-23.4%

1,764

-6.1%

1,708.7

21.4%

1,964.2

76.5%

2,385.9

30.3%

1,878.2

37%

Các khoản giảm trừ

0.9

N/A

0

N/A

0.2

N/A

1.8

72.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.4

N/A

Doanh thu thuần

1,883.3

10.2%

1,749.2

-10.9%

1,826.6

-23.4%

1,762.2

-5.9%

1,708.7

21.4%

1,964.2

76.8%

2,385.9

30.4%

1,871.8

36.5%

Giá vốn hàng bán

1,769.2

-13%

1,638.4

6%

1,671.5

14.6%

1,618.1

-3.2%

1,565.3

-25.6%

1,743.9

-72.5%

1,956.5

-16.1%

1,567.3

-23.9%

Lợi nhuận gộp

114

-20.5%

110.8

-49.7%

155

-63.9%

144.1

-52.7%

143.4

-11%

220.3

121%

429.4

197.8%

304.5

188.5%

Thu nhập tài chính

90.8

98.9%

57.2

92.9%

41.7

9.4%

27.9

-48.3%

45.7

45.5%

29.6

25.7%

38.1

79.7%

53.9

174.7%

Chi phí tài chính

119.8

-15.6%

88.8

-55.9%

109.2

-16.2%

93.9

-93%

103.6

-141.8%

56.9

9.2%

94

-35.2%

48.7

22%

Chi phí tiền lãi

93.3

-36.9%

82.9

-43.3%

101.2

-64.2%

84.7

-86.2%

68.1

-88.7%

57.9

8.4%

61.6

6.4%

45.5

25.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

34.4

24.9%

29.2

54%

33

72.1%

35.3

56%

45.7

-3.9%

63.6

-39.8%

118.2

-118.7%

80.4

-181.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

24.7

-17.6%

20.1

-2.1%

22.4

-122.4%

22.6

-109.8%

21

-144%

19.7

-156%

10.1

11.2%

10.8

-4.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

26

39.3%

29.8

-72.8%

32.1

-86.9%

20.2

-90.8%

18.6

-80.8%

109.7

1,379%

245.2

705.8%

218.7

815.2%

Thu nhập khác

3.1

-72.9%

2.5

-57.2%

5.3

-67.9%

2.2

-56.6%

11.4

78.9%

5.7

-39.3%

16.6

25.5%

5.2

214.1%

Chi phí khác

-2.8

-45.9%

-4

-53.6%

-5.9

-135.1%

-2

6.4%

-1.9

21.6%

-2.6

-67.1%

-2.5

6.3%

-2.1

-26.6%

Thu nhập khác, ròng

0.3

-96.6%

-1.6

-151.3%

-0.6

-104.3%

0.3

-90.9%

9.5

140.2%

3.1

-60.6%

14.1

33.6%

3.1

28,416%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

26.3

-6.5%

28.2

-75%

31.5

-87.8%

20.5

-90.8%

28.1

-72.2%

112.8

638.2%

259.3

532.9%

221.7

828.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6.2

-105.6%

4.8

65.2%

4.7

81.4%

2.9

85.5%

3

80.6%

13.9

-158.5%

25.4

-81.3%

20.4

-635.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

6.2

-105.6%

4.8

65.2%

4.7

81.4%

2.9

85.5%

3

80.6%

13.9

-158.5%

25.4

-81.3%

20.4

-635.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

20

-20.1%

23.4

-76.3%

26.8

-88.5%

17.5

-91.3%

25.1

-70.6%

98.9

898%

233.9

767.5%

201.4

853.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

3.7

-0.7%

4

8.9%

4.8

-18.8%

3

8%

3.7

386.8%

3.7

659.6%

5.9

82.7%

2.8

25.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

16.3

-23.5%

19.4

-79.6%

22

-90.3%

14.5

-92.7%

21.3

-74.8%

95.2

910.2%

228

860.6%

198.6

949.5%

EPS Quý

72

-23.4%

85

-79.7%

97

-90.3%

64

-92.7%

94

-74.7%

418

919.5%

1,002

863.5%

872

950.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại