menu
24hmoney
Tín hiệu
HRC (HOSE)

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

(Hoa Binh Rubber Joint Stock Company)
44.95 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:05 19/07

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

28.9

-4.1%

94.2

9.2%

47.4

N/A

11.4

-49.7%

30.1

27%

86.3

20.2%

22.7

32.3%

23.7

-51.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

28.9

-4.1%

94.2

9.2%

47.4

N/A

11.4

-49.7%

30.1

27%

86.3

20.2%

22.7

32.3%

23.7

-51.8%

Giá vốn hàng bán

26.2

10.3%

83

-3.7%

46.9

N/A

14.7

36.2%

29.2

-53.9%

80

-37.1%

23.1

-107.8%

19

55.1%

Lợi nhuận gộp

2.7

198.4%

11.2

79.6%

0.6

N/A

-3.3

-742.9%

0.9

-81%

6.3

-53.4%

-0.4

-106.5%

4.7

-31.7%

Thu nhập tài chính

0.1

-15.3%

10.7

323.5%

10.9

N/A

15.6

68.7%

0.1

555%

2.5

-81.7%

9.2

2,220%

0

-99.2%

Chi phí tài chính

3

-6.5%

3

9.4%

4.8

N/A

5.4

-46.8%

2.8

-12%

3.3

-5.9%

3.7

8%

2.5

48%

Chi phí tiền lãi

3

-7.2%

2.8

8.9%

4.8

N/A

5.1

-31.2%

2.8

-11.3%

3.1

18.2%

3.9

0.8%

2.5

39.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.4

-6.7%

2.5

-93.1%

0.7

N/A

0.6

-3.6%

0.3

13.7%

1.3

32.6%

0.6

-86.3%

0.4

13.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.7

-9.9%

6

-10.2%

4.7

N/A

4.2

-47%

1.5

21.4%

5.4

-0.5%

2.9

-127.2%

1.9

27.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-2.2

38.6%

10.5

947.9%

1.3

N/A

2

18.4%

-3.6

-3,390%

-1.2

-107.3%

1.7

20,134%

-0.1

-106.2%

Thu nhập khác

2.7

-37%

2.4

-70.5%

0.5

N/A

0.5

-15.3%

4.3

312.3%

8.1

167.8%

0.6

-11.4%

1

371.1%

Chi phí khác

-0.1

75.9%

-0.4

30.7%

-0.3

N/A

-0

62.4%

-0.2

28.9%

-0.6

-24.6%

-0.1

78.7%

-0.3

-319.1%

Thu nhập khác, ròng

2.6

-34.9%

2

-73.7%

0.2

N/A

0.5

-10.7%

4.1

461%

7.5

194.9%

0.5

28.7%

0.7

398.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

0.4

-2.6%

12.5

100.1%

1.5

N/A

2.5

11.6%

0.4

-31.8%

6.2

-67.8%

2.2

442.5%

0.6

-66.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.4

-2.6%

12.5

100.1%

1.5

N/A

2.5

11.6%

0.4

-31.8%

6.2

-67.8%

2.2

715.8%

0.6

-66.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.4

-2.6%

12.5

100.1%

1.5

N/A

2.5

11.6%

0.4

-31.8%

6.2

-67.8%

2.2

715.8%

0.6

-66.3%

EPS Quý

14

0%

413

100.5%

50

N/A

82

12.3%

14

-33.3%

206

-67.9%

73

711.1%

21

-65.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả