menu
24hmoney
Tín hiệu
HBC (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

(Hoabinh Construction Group Joint Stock Company)
7.92 -0.08 (-1.00%)

Cập nhật lúc 14:44:56 08/12

KL: 648,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

1,893.3

-49.9%

2,268.3

-45.2%

1,194.3

-60%

3,218.1

-15.9%

3,778

80.4%

4,140.5

30.3%

2,986.1

31.8%

3,827

20.2%

Các khoản giảm trừ

0.1

-306%

0

-100.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

0

101.6%

3.1

97.9%

3.1

-11.7%

7.5

N/A

Doanh thu thuần

1,893.3

-49.9%

2,268.2

-45.3%

1,194.3

-60%

3,218.1

-15.8%

3,778

80.6%

4,143.6

30.3%

2,983

31.8%

3,819.5

20%

Giá vốn hàng bán

1,853.4

47%

1,878.3

52.3%

1,397

49.9%

3,644.1

-2.5%

3,495.4

-76.9%

3,939.8

-31.9%

2,785.3

-34.8%

3,554

-17.7%

Lợi nhuận gộp

39.9

-85.9%

390

91.4%

-202.6

-202.5%

-426

-260.4%

282.6

144%

203.8

5.5%

197.6

0.3%

265.6

63.5%

Thu nhập tài chính

30.8

-9%

20.9

-88.5%

2.5

-95.5%

112.7

-565.9%

33.9

133.8%

180.7

166.4%

56.6

971.1%

24.2

-66.3%

Chi phí tài chính

145

-18.1%

138.5

1.2%

137.3

-45.3%

164

-111.6%

122.7

-63.6%

140.2

-81.3%

94.5

-30.9%

77.5

-3.7%

Chi phí tiền lãi

144.2

-17.5%

137.6

5.4%

136.9

-52.9%

163.2

-112.7%

122.7

-64.7%

145.4

-85.8%

89.6

-28.7%

76.7

-3.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-2.3

-231.9%

0.1

-95%

-3

-189.1%

-0.7

-131.1%

1.7

191.3%

2.3

155.2%

3.4

324.7%

2.3

336.6%

Chi phí bán hàng

7.9

18.7%

6.3

15.9%

7.7

-1.7%

14.6

28.8%

9.8

-42.5%

7.5

25.1%

7.6

19.9%

20.5

-210%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

78.5

48.8%

527.7

-250.9%

99.7

28.8%

496.1

-230%

153.5

-343.6%

150.4

-70.3%

140

-29.9%

150.4

-6.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-163

-604.9%

-261.6

-394.7%

-447.8

-2,962%

-1,214.2

-2,880%

32.3

170.1%

88.7

9.3%

15.6

35.9%

43.7

326.4%

Thu nhập khác

2.6

-48.4%

6.6

83.9%

6.5

88.4%

13.3

27.6%

5.1

44.3%

3.6

-38.1%

3.5

9.5%

10.4

21.9%

Chi phí khác

-3

75%

-5.8

75.3%

-1.4

-132.9%

-14.8

-131.7%

-11.8

-18,826%

-23.5

-71.7%

-0.6

78.3%

-6.4

49.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.3

95.1%

0.8

104.2%

5.1

79%

-1.5

-137.3%

-6.7

-293.3%

-19.9

-153.1%

2.9

637.1%

4

199.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-163.3

-738.6%

-260.7

-478.5%

-442.7

-2,493%

-1,215.7

-2,648%

25.6

65.8%

68.9

-6.1%

18.5

55.4%

47.7

673%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.6

94.1%

0.3

98.8%

0.1

97.9%

32.6

267.2%

9.5

-607.4%

22.1

-107.3%

4.3

42.7%

19.5

-698.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.5

39.2%

7.3

-335.9%

2.2

38.9%

18.8

-104.9%

10.6

-20.2%

1.7

53.4%

3.6

-180.8%

9.2

-363.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7

65%

7.5

68.3%

2.3

70.7%

13.8

148.1%

20.1

-97.2%

23.7

-66.9%

7.9

-168.8%

28.7

-2,862%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-170.4

-3,206%

-268.2

-694%

-445

-4,296%

-1,201.9

-6,418%

5.5

4.8%

45.2

-23.6%

10.6

18.3%

19

163.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.9

-140.7%

-0.6

91%

-1.2

57.4%

-0.1

-110.6%

-0.8

91%

-6.2

-3,452%

-2.7

-299.6%

1.1

157.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-168.5

-2,783%

-267.7

-621%

-443.8

-3,425%

-1,201.8

-6,803%

6.3

-55.1%

51.4

-12.8%

13.3

75.8%

17.9

97%

EPS Quý

N/A

N/A

-2,595

-1,163%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

244

-5.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại