menu
24hmoney
Tín hiệu
GIL (HOSE)

Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh

(BINHTHANH JOINT STOCK COMPANY)
30.70 +1.70 (+5.86%)

Cập nhật lúc 14:45:26 24/07

KL: 531,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

221.5

41.2%

230.4

-12.1%

280.1

31.4%

269.1

-78.9%

156.9

-88.9%

261.9

-81.3%

213.1

-66.1%

1,274.8

1.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Doanh thu thuần

221.5

41.2%

230.4

-12.1%

280.1

31.4%

269.1

-78.9%

156.9

-88.9%

261.9

-81.3%

213.1

-66.1%

1,274.7

1.3%

Giá vốn hàng bán

174.3

-8.1%

202.1

8%

252.5

-31.5%

259.5

75.3%

161.2

86.3%

219.7

81%

192

64.1%

1,049.1

-3.8%

Lợi nhuận gộp

47.2

1,210%

28.2

-33.1%

27.6

30.6%

9.6

-95.8%

-4.3

-101.7%

42.2

-82.7%

21.1

-77.8%

225.6

-8.7%

Thu nhập tài chính

8.4

-69.4%

27.9

-66.6%

14.2

-94.7%

40.7

-28.7%

27.4

-26.3%

83.3

202.4%

269.1

834.6%

57.1

296.3%

Chi phí tài chính

7.1

56.5%

11.9

83.3%

16.5

83.6%

17.6

50.5%

16.4

42.8%

71.3

-181.3%

100.6

-528%

35.6

-206%

Chi phí tiền lãi

0.8

76.1%

1

81.2%

2.1

71%

3.1

35.4%

3.2

9.6%

5.3

-3.6%

7.3

-93.9%

4.7

-7.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-0.1

-150.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

99.8%

10.8

233.3%

-2.7

66.4%

Chi phí bán hàng

1.7

-66.4%

1

35.1%

1.3

-50.7%

1.5

97.4%

1

98.5%

1.5

95.3%

0.9

97%

56.4

4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

43

-1.6%

38.9

-28.5%

43.3

0.7%

31.4

27.9%

42.3

-0.4%

30.3

22.1%

43.6

0.8%

43.5

-22.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

3.7

110.2%

4.3

-81%

-19.3

-112.4%

-0.2

-100.1%

-36.6

-126.9%

22.4

-86.6%

155.9

483.6%

144.5

-2.1%

Thu nhập khác

7.3

3,341%

103.9

6,952%

3.9

981.4%

0.5

-73.9%

0.2

-72.2%

1.5

-59%

0.4

-43.1%

1.7

7.9%

Chi phí khác

-2.2

2.7%

-3.2

-17.3%

-1.5

-132.3%

-0.7

-60.1%

-2.2

-390%

-2.7

33.1%

-0.6

-333.3%

-0.4

76.1%

Thu nhập khác, ròng

5.1

351.5%

100.8

8,297%

2.4

990.9%

-0.2

-116.8%

-2

-768.5%

-1.2

-174.8%

-0.3

-155.9%

1.3

978.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.9

122.9%

105

396.5%

-16.9

-110.9%

-0.4

-100.3%

-38.7

-128.3%

21.2

-87.3%

155.7

472.2%

145.8

-1.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.6

-57.8%

13.2

-30.3%

2.8

82.2%

5

83.3%

1

96.5%

10.2

77%

15.4

-48%

29.7

12.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

0.1

95%

N/A

N/A

N/A

N/A

1.1

700.6%

1.1

-135.9%

12

-873%

0.1

-96.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.6

-3,814%

13.3

-18.3%

2.8

90%

5

83.2%

0

100.2%

11.2

72.7%

27.4

-210.1%

29.7

8.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

7.2

118.7%

91.7

825.2%

-19.7

-115.3%

-5.4

-104.6%

-38.6

-136%

9.9

-92.1%

128.2

598.6%

116.2

1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

2

621.3%

0.7

382.8%

-0.6

-14.2%

0.8

39.6%

-0.4

-234.2%

-0.2

-272.2%

-0.5

-421.4%

0.5

1,447%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

5.2

113.6%

91.1

797%

-19.1

-114.8%

-6.1

-105.3%

-38.2

-135.6%

10.2

-91.9%

128.7

607.9%

115.6

0.5%

EPS Quý

76

113.5%

1,338

774.5%

-280

-112.6%

-75

-103.9%

-562

-121.7%

153

-94.9%

2,227

330.8%

1,938

-41.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả