menu
24hmoney
Tín hiệu
FTS (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

(FPT Securities Joint Stock Company)
39.45 -1.35 (-3.31%)

Cập nhật lúc 14:45:03 19/07

KL: 1,940,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/24 % Q2/23 Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21

Doanh thu

305.2

17.5%

299.2

68.4%

181.5

-16.6%

325.1

497.4%

259.8

21.7%

177.7

-51.3%

217.6

-39.4%

54.4

-87.5%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

77.5

-0.7%

75.4

47.6%

69.1

-3.4%

99.2

29.8%

78.1

-28.7%

51.1

-66.2%

71.5

-63.5%

76.4

-50.3%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

3.7

632.5%

2.5

459.8%

1.8

213.6%

1.3

23.3%

0.5

-41.4%

0.5

-66.4%

0.6

-71.4%

1.1

-8.4%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

3.2

8.7%

2.9

24.2%

2.9

13.8%

2.9

14.4%

2.9

12.2%

2.4

12.4%

2.5

-3.3%

2.5

3.7%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.1

-36.6%

0.1

24.6%

0.1

22.5%

0.1

14.1%

0.1

0.8%

0.1

10.2%

0.1

-10.1%

0.1

618.4%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

305.2

17.5%

299.2

68.4%

181.5

-16.6%

325.1

497.4%

259.8

21.7%

177.7

-51.3%

217.6

-39.4%

54.4

-87.5%

Chi phí hoạt động kinh doanh

98.5

-29.7%

91

-44.7%

95.9

-13.8%

94.2

-36.1%

75.9

10.7%

62.9

35%

84.3

30.3%

69.2

21.8%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

206.8

12.4%

208.2

81.4%

85.6

-35.8%

230.9

1,659%

183.9

43.2%

114.8

-57.2%

133.3

-44%

-14.8

-104.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

20.2

-13.3%

19.5

-0.9%

25

-10.4%

21.5

-3.3%

17.8

-4.3%

19.3

-19.4%

22.6

-14.1%

20.8

-40.1%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

189

12.8%

190.9

93.5%

63.5

-42.6%

211

693.9%

167.6

50.5%

98.6

-61%

110.7

-49.2%

-35.5

-110.7%

Thu nhập khác

16.4

54.4%

12.3

30.5%

14

34.4%

14.6

10.9%

10.6

-37.1%

9.4

-44.8%

10.4

-43.6%

13.2

-31.7%

Chi phí khác

-15.9

-56.5%

-11.9

-30.1%

-14

-32.2%

-14.2

-16.7%

-10.1

37.5%

-9.2

45.3%

-10.6

41.7%

-12.2

33.1%

Lợi nhuận khác

0.5

9.7%

0.4

44.8%

0.1

166.9%

0.4

-61.9%

0.5

-27.7%

0.3

-23.1%

-0.1

-126.3%

1

-6.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

189.6

12.8%

191.3

93.4%

63.6

-42.5%

211.3

711.7%

168.1

50%

98.9

-61%

110.6

-49.4%

-34.6

-110.4%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

29.1

-4%

24.6

-24.6%

21.6

-9.7%

27.7

-8.6%

28

25%

19.8

51%

19.7

55.6%

25.5

30.2%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

160.5

14.6%

166.6

110.6%

42

-53.8%

183.7

405.8%

140.1

87.4%

79.1

-62.9%

90.9

-47.8%

-60

-120.3%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

160.5

14.6%

166.6

110.6%

42

-53.8%

183.7

405.8%

140.1

87.4%

79.1

-62.9%

90.9

-47.8%

-60

-120.3%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả