menu
24hmoney
Tín hiệu
FRT (HOSE)

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

(FPT Digital Retail Joint Stock Company)
138.90 -6.00 (-4.14%)

Cập nhật lúc 14:45:06 15/04

KL: 738,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

8,722.4

2.7%

8,265.6

6.8%

7,200.3

15.4%

7,787.3

-0.3%

8,490.9

-0.4%

7,736.2

54.1%

6,237

42.4%

7,812.6

66.5%

Các khoản giảm trừ

32.4

2.2%

29.7

-9.8%

29.5

-23.6%

34.4

-27.9%

33.1

32.9%

27.1

-3%

23.8

-6.9%

26.9

-0.9%

Doanh thu thuần

8,690

2.8%

8,236

6.8%

7,170.8

15.4%

7,752.9

-0.4%

8,457.8

-0.2%

7,709.1

54.4%

6,213.2

42.5%

7,785.6

66.9%

Giá vốn hàng bán

7,167.4

-0.6%

6,864.6

-5.4%

6,089.5

-15.6%

6,566.5

-0.2%

7,127.2

1.2%

6,512.5

-51.5%

5,270

-40.4%

6,552.9

-60.6%

Lợi nhuận gộp

1,522.6

14.4%

1,371.3

14.6%

1,081.3

14.7%

1,186.4

-3.8%

1,330.6

5.1%

1,196.6

72.3%

943.2

55.9%

1,232.8

110.5%

Thu nhập tài chính

32.9

-3.6%

21.3

-52.8%

9.5

-78.4%

16.5

-67.2%

34.1

-46.2%

45.1

-14.4%

44

-10%

50.5

55.2%

Chi phí tài chính

64.3

17.1%

65.3

-3%

76.2

-25.8%

86.4

-58%

77.6

-68.1%

63.4

-66.4%

60.6

-75.7%

54.7

-99.1%

Chi phí tiền lãi

63.9

15.6%

62.8

-3.9%

72.8

-48.5%

85.4

-84.3%

75.7

-89.4%

60.5

-64.2%

49

-40%

46.3

-126.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

1,266.8

-42.9%

1,029.1

-18.9%

960.6

-23.9%

913.2

-24.7%

886.5

-20.6%

865.3

-95%

775.2

-65.8%

732.4

-74%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

318.2

-10.6%

296.8

-41.2%

256.1

-167.2%

205.4

30.1%

287.7

-114.1%

210.2

-1.7%

95.9

17.9%

293.6

-122.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-93.8

-183%

1.4

-98.6%

-202.2

-464%

-2

-101%

113

-72.7%

102.9

74.1%

55.5

58.9%

202.6

436.6%

Thu nhập khác

7.7

48.3%

5

25.4%

4.4

12.7%

5

56.2%

5.2

62.9%

4

107.2%

3.9

81.5%

3.2

47%

Chi phí khác

-11.1

-726.5%

-5

-381.6%

-2.6

-567.1%

-1

46.2%

-1.3

-150.5%

-1

-1,304%

-0.4

-200.1%

-1.8

-44.3%

Thu nhập khác, ròng

-3.4

-189.6%

-0.1

-102.2%

1.8

-49.1%

4

189.9%

3.8

45.1%

2.9

58.8%

3.5

38.2%

1.4

50.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-97.2

-183.2%

1.4

-98.7%

-200.4

-439.3%

2.1

-99%

116.9

-72%

105.8

73.7%

59.1

57.5%

203.9

427.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6.3

68.8%

14.4

29.9%

14.4

-24.6%

N/A

N/A

20.1

75.2%

20.5

-68.6%

11.5

-58.8%

34.6

-346.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

82.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

81.1%

N/A

N/A

0.7

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

6.3

68.9%

14.4

29.9%

14.4

-17%

N/A

N/A

20.2

75.3%

20.5

-50.1%

12.3

-69.1%

34.6

-346.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-103.5

-207.1%

-13

-115.3%

-214.8

-559.1%

2.1

-98.8%

96.7

-71.2%

85.3

80.5%

46.8

54.7%

169.4

447.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-2.6

-222.8%

8.1

1,015%

3.9

4,050%

7.1

49.9%

2.1

787%

0.7

448.1%

0.1

-32.7%

4.8

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-100.9

-206.7%

-21.1

-124.9%

-218.6

-568.2%

-5.1

-103.1%

94.5

-71.8%

84.5

78.2%

46.7

55.1%

164.6

432.1%

EPS Quý

-740

-192.7%

-155

-121.7%

-1,599

-431.2%

-43

-102.1%

798

-81.2%

714

18.8%

-301

-179%

2,084

431.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại