FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
72.00 +1.50 (+2.13%)

Cập nhật lúc 14:45:18 25/11

KL: 1,267,400 CP

Tin về mã FPT Bài viết về mã FPT
Xem thêm Xem thêm