menu
24hmoney
Tín hiệu
FIT (HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

(F.I.T Group Joint Stock Company)
4.56 +0.11 (+2.47%)

Cập nhật lúc 14:45:22 18/07

KL: 801,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

413.9

20%

581.1

18.7%

461.1

4.7%

395.9

-40%

344.9

-4.8%

489.4

47.6%

440.3

55.8%

660

119.3%

Các khoản giảm trừ

5.1

46%

8

25.4%

3

68.6%

8.7

1%

9.4

-64.5%

10.8

-132.4%

9.7

-108%

8.8

-194.5%

Doanh thu thuần

408.8

21.9%

573

19.7%

458.1

6.4%

387.2

-40.5%

335.5

-6%

478.7

46.4%

430.6

55%

651.2

118.5%

Giá vốn hàng bán

315.1

-13.8%

447.3

-30.3%

369.5

-17.6%

309.2

42.2%

276.9

-4.3%

343.3

-45.6%

314.1

-52.2%

535.3

-144.8%

Lợi nhuận gộp

93.8

60.2%

125.7

-7.2%

88.6

-24%

78

-32.7%

58.5

-35.8%

135.4

48.6%

116.5

62.9%

115.9

46%

Thu nhập tài chính

81.6

-69.6%

56.1

28.1%

73.9

52%

173.9

-501.3%

268.4

218.7%

43.8

-27.7%

48.6

-13.8%

43.3

-84.4%

Chi phí tài chính

16.1

2.2%

19.6

51.2%

203.3

-645.6%

17.4

10.3%

16.4

13.3%

40.2

-146.3%

27.3

-130.5%

19.4

84%

Chi phí tiền lãi

15.5

2.3%

18.3

-28.1%

19

-29.4%

15.7

-7.3%

15.8

-1.7%

14.3

-66.2%

14.7

-100.4%

14.7

-0.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-2.3

31.7%

-3.5

26.9%

-2.6

-14.9%

-2.8

-224.2%

-3.4

38.7%

-4.8

-577.7%

-2.3

-386%

2.2

144.9%

Chi phí bán hàng

26.9

19.1%

42.6

19.3%

32.9

42%

19.7

66.4%

33.2

37.3%

52.7

-26.7%

56.6

-39.1%

58.6

-117.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

46.4

21.9%

58.6

19.6%

49.2

8.1%

26

50.5%

59.4

-13.8%

72.9

-58.4%

53.6

-32.9%

52.6

-56.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

83.7

-61%

57.5

570.3%

-125.5

-594.8%

-161.7

-624.1%

214.4

369.1%

8.6

-81.8%

25.4

-26.6%

30.9

-81.8%

Thu nhập khác

1.8

43.5%

0.8

-74.3%

0.4

63.6%

1.4

-53.9%

1.3

12.9%

3.2

102.3%

0.3

-90%

3

16.5%

Chi phí khác

-7.5

-474%

-1.8

19.3%

-0.2

-69.8%

0.7

482.9%

-1.3

-50.3%

-2.2

-1,081%

-0.1

-14.3%

-0.2

58.1%

Thu nhập khác, ròng

-5.7

-10,686%

-1

-196.7%

0.3

60.2%

2.1

-28%

-0.1

-122%

1

-28.9%

0.2

-93.4%

2.9

30.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

78

-63.6%

56.5

490.4%

-125.3

-590.6%

-159.7

-573.5%

214.4

366.5%

9.6

-80.3%

25.5

-31.1%

33.7

-80.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

10.1

-55.6%

12.5

-85.9%

3.1

68.8%

10.7

-5.3%

6.5

62.7%

6.7

47.2%

10

7.9%

10.1

58.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

4

403.8%

5.4

652.8%

29.8

-3,702%

3.3

-1,748%

1.3

-179.3%

1

-153.8%

0.8

-119.3%

0.2

-90.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

6.1

21.9%

7.1

7.8%

32.9

-205.5%

14

-40.9%

7.8

50.3%

7.7

29.4%

10.8

-58.6%

9.9

55.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

71.9

-65.2%

49.5

2,497%

-158.2

-1,171%

-173.7

-829.7%

206.6

582.6%

1.9

-94.9%

14.8

-51.2%

23.8

-84%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

17.7

525.3%

6.5

431%

4.8

382.1%

30.2

213.6%

-4.2

-124.8%

-2

-122.2%

-1.7

-120.9%

9.6

-80.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

54.2

-74.3%

43

1,008%

-163

-1,089%

-203.8

-1,537%

210.7

1,464%

3.9

-86.5%

16.5

-25.4%

14.2

-85.9%

EPS Quý

160

-74.2%

126

1,300%

-479

-1,097%

-600

-1,495%

620

1,115%

9

-92%

48

-44.8%

43

-89.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả