menu
24hmoney
Tín hiệu
DSC (UPCOM)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

(DSC Securities Corporation)
26.80 +0.60 (+2.29%)

Cập nhật lúc 15:02:51 19/06

KL: 686,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

134

98.6%

121.4

82.8%

122.9

190%

126.6

411.3%

67.5

102.9%

66.5

52.1%

42.4

408.6%

24.8

1,009%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

33.7

198.1%

23.6

84.2%

38.9

397%

30.1

1,503%

11.3

232.8%

12.8

307.4%

7.8

407.5%

1.9

43.9%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

0.6

N/A

2

N/A

25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0.7

99.4%

0.7

96%

0.6

321.4%

0.5

393.7%

0.3

103.4%

0.4

270.3%

0.2

330.5%

0.1

184.6%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.1

2,520%

0.1

6,530%

0.1

16,891%

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

134

98.6%

121.4

82.8%

122.9

190%

126.6

411.3%

67.5

102.9%

66.5

52.1%

42.4

408.6%

24.8

1,009%

Chi phí hoạt động kinh doanh

35.7

-90.7%

68.8

-274.6%

36.5

-217.5%

27.3

-70.8%

18.7

-287.9%

18.4

-356.5%

11.5

-543.6%

16

-1,076%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

98.3

101.7%

52.6

9.4%

86.4

179.7%

99.3

1,032%

48.8

71.5%

48.1

21.3%

30.9

371.8%

8.8

904.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.2

-13.3%

9.9

17.2%

11.7

-36.7%

7.7

-17.4%

9

-81.9%

12

-139.2%

8.6

-142.9%

6.6

-164.9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

74.3

428.9%

30.8

59.4%

49

350.4%

56.3

1,247%

14.1

-18.6%

19.3

-35.6%

10.9

261.8%

-4.9

-208.2%

Thu nhập khác

0

N/A

0

16,608%

0

N/A

0

-100%

0

-100%

0

87.1%

N/A

N/A

0

100.1%

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

-0

98.6%

N/A

N/A

-0.2

N/A

N/A

N/A

-0

-100.1%

Lợi nhuận khác

0

N/A

0

100.1%

0

N/A

-0

-111.2%

0

-100%

-0.2

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

74.3

428.9%

30.8

60.9%

49

350.4%

56.3

1,248%

14.1

-18.7%

19.1

-36.2%

10.9

261.8%

-4.9

-208.2%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

20

-585.4%

5.2

35.3%

10.3

-678%

10.7

-649%

2.9

-38.7%

8

-194.5%

1.3

-453.6%

1.4

N/A

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

4.6

N/A

0.9

-124.7%

0.4

138%

0.6

-129%

N/A

N/A

3.5

203.7%

1

N/A

2.2

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

58.9

429%

24.7

69.5%

39.1

354.8%

44.9

1,185%

11.1

-19.5%

14.6

-38.9%

8.6

210.4%

-4.1

-160.2%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

58.9

429%

24.7

69.5%

39.1

354.8%

44.9

1,185%

11.1

-19.5%

14.6

-38.9%

8.6

210.4%

-4.1

-160.2%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả