menu
24hmoney
Tín hiệu
DDV (UPCOM)

Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM

(DAP - VINACHEM Joint Stock Company)
17.50 -0.20 (-1.13%)

Cập nhật lúc 15:02:22 24/07

KL: 2,208,200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/24 % Q2/23 Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

941.2

14%

784.3

4.6%

846

3.2%

840.3

N/A

825.4

-5.3%

749.9

-13.6%

820

11.4%

872

16.5%

Các khoản giảm trừ

5

54.8%

6.7

47.3%

10.6

15%

17.7

N/A

11

20.7%

12.8

-185.2%

12.5

25.3%

13.9

-37.3%

Doanh thu thuần

936.2

15%

777.5

5.5%

835.4

3.5%

822.6

N/A

814.4

-5.1%

737.1

-14.6%

807.6

12.2%

858

16.3%

Giá vốn hàng bán

825.9

-5.9%

709.5

-2%

713.9

8.8%

757.8

N/A

779.8

-15.3%

695.6

-2.4%

782.8

-22.8%

676.3

-5.3%

Lợi nhuận gộp

110.3

218.7%

68

63.9%

121.6

391.3%

64.8

N/A

34.6

-81%

41.5

-77.4%

24.7

-69.9%

181.8

90%

Thu nhập tài chính

17.3

145.4%

8

-14%

17.5

82.2%

19.9

N/A

7

2.5%

9.3

36.6%

9.6

51.3%

6.9

69.4%

Chi phí tài chính

0.9

49.9%

0.6

83.9%

1.4

60.8%

1.7

N/A

1.8

-5.7%

3.5

-31.8%

3.5

-53.1%

1.7

25.3%

Chi phí tiền lãi

0.1

77.1%

0.1

72.9%

0.1

86.6%

0.1

N/A

0.4

-67.1%

0.4

-50.7%

1

-2,240%

0.3

-788.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

18.9

-16.4%

23

3.6%

30.1

-92.2%

48.7

N/A

16.2

-5.2%

23.8

-86.9%

15.7

3.9%

15.4

14.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

27.5

-35.8%

19.9

12.5%

36.6

-519.5%

24.8

N/A

20.3

-211.5%

22.8

21.7%

5.9

83.5%

6.5

73.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

80.3

2,282%

32.6

4,739%

71

668.5%

9.5

N/A

3.4

-98%

0.7

-99.5%

9.2

-73%

165

201.6%

Thu nhập khác

0

-82.6%

0.1

2,739%

0

-96.8%

0

N/A

0.1

-36.5%

0

-91.8%

0.2

133%

0.2

183.7%

Chi phí khác

-0

99.9%

-0

N/A

-0.1

93%

-0.5

N/A

-2.1

-6,660%

N/A

N/A

-0.7

0.7%

-0

-565.9%

Thu nhập khác, ròng

0

100.8%

0.1

1,536%

-0

92%

-0.4

N/A

-2

-1,619%

0

-91.2%

-0.6

53.4%

0.1

149.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

80.3

5,652%

32.6

4,720%

70.9

718.8%

9

N/A

1.4

-99.2%

0.7

-99.5%

8.7

-73.7%

165.2

201.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

16.3

-2,904%

6.2

-1,074%

8.4

-447%

2.3

N/A

0.5

93.8%

0.5

94.2%

1.5

N/A

8.8

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16.3

-2,904%

6.2

-1,074%

8.4

-447%

2.3

N/A

0.5

93.8%

0.5

94.2%

1.5

N/A

8.8

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

64

7,400%

26.4

18,166%

62.5

777.7%

6.8

N/A

0.9

-99.5%

0.1

-99.9%

7.1

-78.4%

156.4

185.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

64

7,400%

26.4

18,166%

62.5

777.7%

6.8

N/A

0.9

-99.5%

0.1

-99.9%

7.1

-78.4%

156.4

185.5%

EPS Quý

438

7,200%

180

17,900%

428

773.5%

46

N/A

6

-99.4%

1

-99.9%

49

-78.3%

1,071

186.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả