menu
24hmoney
Tín hiệu
DBC (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

(Dabaco Group)
21.30 -1.15 (-5.12%)

Cập nhật lúc 14:44:58 03/10

KL: 4,162,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

3,444.9

15.7%

2,402.1

-17.8%

3,041.3

-1.9%

3,665.3

31.3%

2,978.7

11.1%

2,920.9

13.6%

3,100.5

4.4%

2,790.8

5.5%

Các khoản giảm trừ

28.2

328.2%

88.4

23.2%

111.4

-180.1%

98.3

9.7%

12.4

85.4%

115

-16.7%

39.8

61.2%

108.9

-12.3%

Doanh thu thuần

3,473.1

17.1%

2,313.7

-17.5%

2,929.9

-4.3%

3,566.9

33%

2,966.4

14.3%

2,805.8

13.4%

3,060.7

6.8%

2,681.9

5.2%

Giá vốn hàng bán

2,810.9

-4.8%

2,384.2

6.6%

2,780.1

-3.3%

3,081.3

-34.1%

2,681.5

-26.1%

2,551.6

-38.3%

2,690.9

-18.1%

2,297.7

-22.9%

Lợi nhuận gộp

662.2

132.5%

-70.5

-127.7%

149.8

-59.5%

485.6

26.4%

284.8

-39.4%

254.3

-59.5%

369.8

-37.2%

384.2

-43.4%

Thu nhập tài chính

9.8

26.6%

8

22.5%

9.9

20.4%

4.6

1.1%

7.7

29.4%

6.5

4.6%

8.3

-8.9%

4.5

-21.9%

Chi phí tài chính

71.2

-26.9%

69.6

-33.7%

49.2

3.1%

43.3

5.9%

56.1

-7.5%

52.1

-4.2%

50.8

18.3%

46.1

43.4%

Chi phí tiền lãi

47.7

1%

68.7

-48.3%

48.4

-5.8%

39.9

0.5%

48.2

1%

46.3

3%

45.7

25.6%

40.2

43.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-1.1

3%

N/A

N/A

1.1

-62.2%

N/A

N/A

-1.1

-154.5%

N/A

N/A

2.9

212.5%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

149.6

-38.9%

97.6

1%

89.8

23.1%

107.1

-6.5%

107.7

-17.6%

98.6

-2.4%

116.8

-4.7%

100.6

-5.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

80.9

14.4%

82.4

5.4%

70.9

7.1%

91

-8.8%

94.5

6%

87.2

-3.7%

76.3

24.9%

83.7

-2.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

369.4

1,009%

-312.2

-1,461%

-49.1

-135.8%

248.7

57%

33.3

-85.8%

22.9

-94.3%

137.1

-57.6%

158.5

-62.9%

Thu nhập khác

1.1

28%

1.3

-44.5%

1.7

-93.7%

2.5

-77.3%

0.8

-83.1%

2.4

-42.1%

27

7,072%

11

1,162%

Chi phí khác

-0

99.3%

-0.1

-14.1%

-1.2

-240.5%

-0.8

-25.2%

-4.3

-6,967%

-0.1

89.1%

-0.4

24.8%

-0.6

-16,290%

Thu nhập khác, ròng

1.1

130.7%

1.3

-45.9%

0.5

-98.3%

1.7

-83.6%

-3.4

-169.6%

2.3

-35.3%

26.6

25,611%

10.4

1,095%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

370.4

1,141%

-310.9

-1,330%

-48.6

-129.7%

250.4

48.3%

29.8

-87.5%

25.3

-93.8%

163.7

-49.4%

168.8

-60.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

43.6

-132.2%

9.8

41%

30.6

41.3%

44.1

-43%

18.8

22.7%

16.7

61.2%

52

12.9%

30.8

24.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

43.6

-180.2%

9.8

41%

30.6

41.3%

44.1

-43%

15.6

36%

16.7

61.2%

52

12.9%

30.8

24.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

326.8

2,190%

-320.7

-3,825%

-79.1

-170.9%

206.4

49.5%

14.3

-93.4%

8.6

-97.6%

111.6

-57.6%

138

-64.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

326.8

2,190%

-320.7

-3,825%

-79.1

-170.9%

206.4

49.5%

14.3

-93.4%

8.6

-97.6%

111.6

-57.6%

138

-64.3%

EPS Quý

-50

-350%

75

0%

N/A

N/A

853

-28.8%

20

-98.7%

75

-97.8%

969

-61.5%

1,198

-67.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại