menu
24hmoney
Tín hiệu
DBC (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

(Dabaco Group)
34.55 +1.15 (+3.44%)

Cập nhật lúc 14:14:09 20/05

KL: 12,547,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

3,343.3

39.2%

2,758.1

-9.3%

2,827.2

-22.9%

3,444.9

15.7%

2,402.1

-17.8%

3,041.3

-1.9%

3,665.3

31.3%

2,978.7

11.1%

Các khoản giảm trừ

90.7

-2.6%

144.1

-29.4%

117.9

-19.9%

28.2

328.2%

88.4

23.2%

111.4

-180.1%

98.3

9.7%

12.4

85.4%

Doanh thu thuần

3,252.6

40.6%

2,614

-10.8%

2,709.3

-24.1%

3,473.1

17.1%

2,313.7

-17.5%

2,929.9

-4.3%

3,566.9

33%

2,966.4

14.3%

Giá vốn hàng bán

2,903.7

-21.8%

2,372.3

14.7%

2,428.4

21.2%

2,810.9

-4.8%

2,384.2

6.6%

2,780.1

-3.3%

3,081.3

-34.1%

2,681.5

-26.1%

Lợi nhuận gộp

348.8

595%

241.7

61.3%

280.8

-42.2%

662.2

132.5%

-70.5

-127.7%

149.8

-59.5%

485.6

26.4%

284.8

-39.4%

Thu nhập tài chính

7.1

-11%

11.1

11.6%

6.8

50.2%

9.8

26.6%

8

22.5%

9.9

20.4%

4.6

1.1%

7.7

29.4%

Chi phí tài chính

50.9

27%

70.4

-43.1%

69.5

-60.4%

71.2

-26.9%

69.6

-33.7%

49.2

3.1%

43.3

5.9%

56.1

-7.5%

Chi phí tiền lãi

43.5

36.6%

63.2

-30.7%

61

-52.7%

47.7

1%

68.7

-48.3%

48.4

-5.8%

39.9

0.5%

48.2

1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-1.7

-255.5%

N/A

N/A

-1.1

3%

N/A

N/A

1.1

-62.2%

N/A

N/A

-1.1

-154.5%

Chi phí bán hàng

110.3

-13%

75

16.4%

110.2

-2.9%

149.6

-38.9%

97.6

1%

89.8

23.1%

107.1

-6.5%

107.7

-17.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

96.7

-17.3%

107.2

-51.2%

85.8

5.7%

80.9

14.4%

82.4

5.4%

70.9

7.1%

91

-8.8%

94.5

6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

98.2

131.4%

-1.6

96.8%

22.1

-91.1%

369.4

1,009%

-312.2

-1,461%

-49.1

-135.8%

248.7

57%

33.3

-85.8%

Thu nhập khác

2

51.5%

17.8

953.5%

1.4

-42.7%

1.1

28%

1.3

-44.5%

1.7

-93.7%

2.5

-77.3%

0.8

-83.1%

Chi phí khác

-0.8

-1,112%

-1.5

-23%

-0

95.6%

-0

99.3%

-0.1

-14.1%

-1.2

-240.5%

-0.8

-25.2%

-4.3

-6,967%

Thu nhập khác, ròng

1.2

-3.2%

16.3

3,433%

1.4

-17.9%

1.1

130.7%

1.3

-45.9%

0.5

-98.3%

1.7

-83.6%

-3.4

-169.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

99.4

132%

14.7

130.3%

23.5

-90.6%

370.4

1,141%

-310.9

-1,330%

-48.6

-129.7%

250.4

48.3%

29.8

-87.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

26.8

-172.6%

8.3

72.9%

11

75%

43.6

-132.2%

9.8

41%

30.6

41.3%

44.1

-43%

18.8

22.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

26.8

-172.6%

8.3

72.9%

11

75%

43.6

-180.2%

9.8

41%

30.6

41.3%

44.1

-43%

15.6

36%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

72.6

122.6%

6.5

108.2%

12.5

-94%

326.8

2,190%

-320.7

-3,825%

-79.1

-170.9%

206.4

49.5%

14.3

-93.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

72.6

122.6%

6.5

108.2%

12.5

-94%

326.8

2,190%

-320.7

-3,825%

-79.1

-170.9%

206.4

49.5%

14.3

-93.4%

EPS Quý

300

300%

27

N/A

52

-93.9%

-50

-350%

75

0%

N/A

N/A

853

-28.8%

20

-98.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại