menu
24hmoney
Tín hiệu
CTG (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade)
29.20 +0.20 (+0.69%)

Cập nhật lúc 14:45:47 31/03

KL: 2,331,800 CP

Tin về mã CTG Bài viết về mã CTG
Xem thêm Xem thêm