menu
24hmoney
Tín hiệu
CSV (HOSE)

Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam

(SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY)
53.50 -3.50 (-6.14%)

Cập nhật lúc 14:45:03 19/04

KL: 891,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

431.3

-11.2%

407.7

-29%

357.8

-36.3%

391.6

-18.8%

485.6

-6.5%

574.5

61.3%

561.7

39.1%

482.5

63.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

431.3

-11.2%

407.7

-29%

357.8

-36.3%

391.6

-18.8%

485.6

-6.5%

574.5

61.3%

561.6

39.1%

482.5

63.4%

Giá vốn hàng bán

328

12.7%

315

19.5%

265.2

28.2%

271.1

12.2%

375.7

-0.7%

391.5

-42.5%

369.4

-23.3%

308.7

-43.5%

Lợi nhuận gộp

103.3

-6%

92.7

-49.3%

92.6

-51.8%

120.5

-30.7%

109.9

-24.8%

183

124.8%

192.2

84.6%

173.8

116.9%

Thu nhập tài chính

9

22.3%

10.1

84.3%

13.4

139.1%

8.1

164.7%

7.3

135.8%

5.5

39.6%

5.6

138.4%

3.1

3.4%

Chi phí tài chính

0.7

80%

0.9

33.5%

1.5

38.5%

1.7

-153.3%

3.6

-134.5%

1.3

2.5%

2.4

-74.5%

0.7

65.8%

Chi phí tiền lãi

0.7

47.1%

0.8

-60.4%

1.2

-128.6%

1.5

-141.9%

1.2

-18.3%

0.5

48.3%

0.5

53.2%

0.6

66.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

22

3.6%

21.6

-1.9%

19.7

10%

19.4

-2.4%

22.8

-9%

21.2

-10.7%

21.9

-9.3%

19

1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

22.7

21.4%

16.4

19.8%

20

-58.8%

18.3

-6.7%

28.8

-24.9%

20.5

-36.1%

12.6

1.8%

17.2

-12.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

66.9

7.9%

64

-56%

64.8

-59.7%

89.1

-36.4%

62

-40.2%

145.5

192.1%

160.9

122.7%

140.1

200.1%

Thu nhập khác

0.1

-53.9%

0.1

405.9%

4.1

33,996%

0

-99.8%

0.2

622.4%

0

-46.1%

0

106.3%

0.4

73.1%

Chi phí khác

-0

-250.1%

-0

68.3%

-0.1

-644.1%

-0

-15.2%

-0

17.6%

-0.1

-206.7%

-0

-14%

-0

0%

Thu nhập khác, ròng

0.1

-68.3%

0

206.9%

4

N/A

-0

-101.9%

0.2

1,042%

-0

-927.1%

-0

99%

0.4

75.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

67

7.7%

64

-56%

68.8

-57.2%

89.1

-36.5%

62.2

-40%

145.5

192%

160.9

123.3%

140.4

199.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

15

-10.7%

13.8

55.4%

14.4

56%

19.2

34.5%

13.5

37.3%

30.9

-186.5%

32.7

-126.5%

29.3

-177%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.1

74.3%

0.9

-48.6%

1.2

169%

1

-17.8%

0.6

-19.2%

1.7

115.1%

0.4

-28.2%

1.2

112.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

13.9

-7.7%

12.9

55.8%

13.2

59.1%

18.2

35.2%

12.9

38%

29.2

-192.1%

32.3

-133.3%

28.1

-180.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

53.1

7.7%

51.1

-56.1%

55.6

-56.8%

70.9

-36.9%

49.3

-40.5%

116.3

191.9%

128.6

121%

112.3

204.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

4.9

-21.3%

2.9

-80.8%

5.5

-61.5%

8.2

-54.2%

6.2

-18.3%

14.9

1,944%

14.4

822%

17.9

1,768%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

48.2

11.9%

48.2

-52.5%

50

-56.2%

62.7

-33.6%

43.1

-42.7%

101.4

159.4%

114.2

101.7%

94.4

148.9%

EPS Quý

1,091

11.9%

1,091

-43.6%

1,132

-48.7%

1,419

-33.6%

975

-42.7%

1,933

118.4%

2,205

72%

2,137

149.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại