menu
24hmoney
Tín hiệu
CLM (HNX)

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

(VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY)
73.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:30:01 19/04

KL: 200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

4,526.2

41.4%

4,171.6

36.9%

3,824.2

-37.9%

5,407.9

555.4%

3,200.1

391.4%

3,048.1

383.4%

6,154

666.8%

825.2

38.9%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

4,526.2

41.4%

4,171.6

36.9%

3,824.2

-37.9%

5,407.9

555.4%

3,200.1

391.4%

3,048.1

383.4%

6,154

666.8%

825.2

38.9%

Giá vốn hàng bán

4,461.9

-45.1%

4,053.2

-36.4%

3,691.7

34.6%

5,262.7

-601.5%

3,075.5

-441.7%

2,972.5

-422.5%

5,648

-677.4%

750.2

-35.9%

Lợi nhuận gộp

64.2

-48.5%

118.3

56.5%

132.5

-73.8%

145.3

93.7%

124.6

49.4%

75.6

22.6%

506.1

565.2%

75

78.2%

Thu nhập tài chính

26.3

57.9%

23.7

59.6%

27.8

96.8%

10.2

228.3%

16.7

130.5%

14.9

103.4%

14.1

341.2%

3.1

-63%

Chi phí tài chính

5.7

80%

31

-44%

7.6

44%

20.9

-228.5%

28.4

-367.5%

21.5

-294.9%

13.6

-83.9%

6.4

-25.7%

Chi phí tiền lãi

5

29.5%

15.4

-186.2%

6.4

-172.3%

14.1

-924.8%

7.1

-104.2%

5.4

-60.3%

2.3

57.5%

1.4

70.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

36.8

-11.1%

48.9

-20.4%

26.8

76.6%

86.4

-93.2%

33.1

21.7%

40.6

4.2%

114.4

-151.2%

44.7

-52.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

24.9

218.4%

33.7

-93.8%

58

-18.7%

21.5

-52.9%

21

22.8%

17.4

-45%

48.9

-200.7%

14.1

-42.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

73

24.1%

28.6

159.7%

68

-80.2%

26.6

106%

58.8

289.7%

11

20%

343.3

3,312%

12.9

108.4%

Thu nhập khác

23.3

1,947%

8.2

3,093%

1.7

1,896%

0

2,302%

1.1

311.8%

0.3

49.6%

0.1

-81.7%

0

-98.9%

Chi phí khác

-0.3

81.4%

-0

-2,939%

-0

89.2%

-0.5

-169.5%

-1.8

-760.7%

-0

86.8%

-0.2

84.4%

-0.2

-4,158%

Thu nhập khác, ròng

23

3,377%

8.2

3,094%

1.7

1,888%

-0.5

-148.3%

-0.7

-1,216%

0.3

57%

-0.1

86.3%

-0.2

-212.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

96

65.2%

36.8

226.3%

69.6

-79.7%

26.2

105.3%

58.1

283.4%

11.3

20.6%

343.2

3,560%

12.7

100.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

20.1

-43.3%

7.4

-229.1%

14

79.7%

5.2

-105.3%

14

-110.5%

2.3

-20.6%

69.1

-3,312%

2.5

-100.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

20.1

-43.3%

7.4

-229.1%

14

79.7%

5.2

-105.3%

14

-110.5%

2.3

-20.6%

69.1

-3,312%

2.5

-100.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

75.9

72.2%

29.3

225.6%

55.6

-79.7%

20.9

105.3%

44.1

419.3%

9

20.6%

274.1

3,628%

10.2

100.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

75.9

72.2%

29.3

225.6%

55.6

-79.7%

20.9

105.3%

44.1

419.3%

9

20.6%

274.1

3,628%

10.2

100.2%

EPS Quý

6,898

72.2%

2,668

225.8%

5,056

N/A

1,904

105.4%

4,006

419.6%

819

20.6%

N/A

N/A

927

100.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại